Spektroskopia terahercowa

Spektroskopia terahercowa

THz

Promieniowanie terahercowe (THz) - nazywane również promieniowaniem dalekiej IR - ma niezwykłe właściwości. Wiele popularnych materiałów i tkanek jest półprzezroczystych i posiada "sygnatury terahercowe", co pozwala na identyfikację i analizę próbek.

 

Spektroskopia terahercowa jest interesująca dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak polimorfizm, badania polimerów, chemia nieorganiczna, spektroskopia gazowa, fizyka ciała stałego i półprzewodnikowa, farmacja lub badania związane z lekami i wiele innych. Połączenie klasycznej spektroskopii FTIR i THz może zapewnić najgłębszy wgląd we właściwości próbki.

Spektrometry FT-IR serii VERTEX, a zwłaszcza najmocniejszy VERTEX 80v mogą uzyskać dostęp do zakresu THz do 5 cm-1 (~ 0,15 THz), ale osiągnięcie limitów spektralnych lub najwyższej rozdzielczości spektralnej może wymagać bolometrów chłodzonych ciekłym helem. Ograniczenie to zostało przezwyciężone dzięki nowemu i unikalnemu rozszerzeniu terahercowemu verTera do spektrometru próżniowego VERTEX 80v. Dzięki funkcjonalności rozszrzenia verTera, VERTEX 80v staje się pierwszym na świecie i jedynym spektrometrem FT-IR/cw-THz z niesamowitymi możliwościami i możliwością pokrycia zakresu spektralnego do 3 cm-1 (0,09 THz) bez konieczności wykorzystywania chłodzonych kriogenicznie komponentów.