Rezonans magnetyczny

Oprzyrządowanie NMR

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) to idealna technika analityczna do nieinwazyjnych, nieniszczących, a także ilościowych badań analitycznych struktur cząsteczkowych, procesów dynamicznych i reakcji chemicznych. Firma Bruker jest liderem branży produkcji unikatowych, wysokosprawnych urządzeń do rezonansu magnetycznego.

Please add a Collection ID

Dzięki NMR można uzyskać szczegółowe informacje na temat struktury cząsteczkowej i procesów dynamicznych, a także bezpośrednio obserwować reakcje chemiczne. Jest to także podstawowa metoda ilościowa pozwalająca na ustalenie stężenia cząsteczek nawet w złożonych mieszaninach.  Oprócz znanych już dobrze obserwacji wodoru, węgla, fluoru i fosforu można ją także stosować do wielu innych pierwiastków.

NMR to nieodzowne narzędzie w chemii. Bez tej doskonałej metody analitycznej ciężko wyobrazić sobie chemię organiczną, ponieważ umożliwia ona szereg badań - od rozpoznania i weryfikacji struktur do monitorowania reakcji. W innych dziedzinach chemii NMR umożliwia rzadko osiągany wgląd w takie aspekty jak struktury katalizatorów, czy stan i reakcje elektrolitów w akumulatorach.

Białka stanowią klucz do wielu funkcji strukturalnych i dynamicznych ciał, w tym do ruchu mięśni oraz specyficzności enzymów i receptorów. Znaczna część badań w biologii prowadzonych z wykorzystaniem NMR koncentruje się w związku z tym na strukturze białek i interakcjach między nimi. To zastosowanie uzupełniają badania metabolomiczne, dzięki którym można ustalić względne ilości metabolitów endogennych. Ich połączenie umożliwiło rozpoznanie licznych procesów biologicznych oraz ich odpowiedzi na zewnętrzne bodźce na poziomie cząsteczkowym.

Firma Bruker oferuje kompleksową gamę rozwiązań NMR, które łatwo można stosować w połączeniu z innymi technikami analitycznymi, takimi jak spektroskopia mas, czy krystalografia rentgenowska. Rodzina AVANCE NEO zapewnia najwyższą wydajność NMR oraz szybsze sterowanie, usprawniony zakres dynamiczny, większą elastyczność i skalowalność. Urządzenie AVANCE NEO NanoBay zapewnia wszystkie te funkcje w niewielkim urządzeniu, oferując rutynowej praktyce laboratoryjnej najnowsze zdobycze technologii. Nowe urządzenie stacjonarne Fourier 80 rozszerza możliwości każdego laboratorium chemicznego o analizę FT-NMR.