Rezonans magnetyczny

Oprzyrządowanie NMR

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) to idealna technika analityczna do nieinwazyjnych, nieniszczących, a także ilościowych badań analitycznych struktur cząsteczkowych, procesów dynamicznych i reakcji chemicznych. Firma Bruker jest liderem branży produkcji unikatowych, wysokosprawnych urządzeń do rezonansu magnetycznego.
Fourier 80

Fourier 80

Building on decades of experience creating top-quality NMR instruments, Bruker has reimagined high-performance NMR spectroscopy in a compact, cost-efficient form
Avance Neo 400

Ascend NMR Magnets

Our Ascend line of magnets combines several of Bruker’s proprietary, innovative magnet technologies for best performance and cost efficiency.
Avance Neo Console

AVANCE NEO Consoles

The AVANCE NEO consoles for NMR feature even faster control, improved dynamic range and greater flexibility and scalability than ever before.
AvanceCore

AvanceCore

The AvanceCore solution offers premium high-resolution NMR at a more affordable price, making NMR more accessible than ever before.
Ascend GHz Class

GHz Class Spectrometers

Actively refrigerated, actively shielded ultra-high field NMR magnets
DNP-NMR

DNP-NMR

Sensitivity boost for solid-state NMR. As the market leader, Bruker introduces the world’s first commercially available solid-state dynamic nuclear polarization-enhanced NMR system (DNP-NMR).
Iprobe

Probes

Bruker can deliver top-performance probes for almost any application from routine 1H NMR measurements on small molecules to advanced research applications, including inverse experiments.
CryoProbe

CryoProbes

CryoProbe™ Bruker offers a whole world of applications with significantly increased sensitivity for all sizes of probes
Automation

NMR Automation

The Automated NMR Laboratory
Ascend 600

MR Microscopy & MR Diffusion

Magnetic resonance imaging at the forefront of technology delivering stunning resolution.

Please add a Collection ID

Dzięki NMR można uzyskać szczegółowe informacje na temat struktury cząsteczkowej i procesów dynamicznych, a także bezpośrednio obserwować reakcje chemiczne. Jest to także podstawowa metoda ilościowa pozwalająca na ustalenie stężenia cząsteczek nawet w złożonych mieszaninach.  Oprócz znanych już dobrze obserwacji wodoru, węgla, fluoru i fosforu można ją także stosować do wielu innych pierwiastków.

NMR to nieodzowne narzędzie w chemii. Bez tej doskonałej metody analitycznej ciężko wyobrazić sobie chemię organiczną, ponieważ umożliwia ona szereg badań - od rozpoznania i weryfikacji struktur do monitorowania reakcji. W innych dziedzinach chemii NMR umożliwia rzadko osiągany wgląd w takie aspekty jak struktury katalizatorów, czy stan i reakcje elektrolitów w akumulatorach.

Białka stanowią klucz do wielu funkcji strukturalnych i dynamicznych ciał, w tym do ruchu mięśni oraz specyficzności enzymów i receptorów. Znaczna część badań w biologii prowadzonych z wykorzystaniem NMR koncentruje się w związku z tym na strukturze białek i interakcjach między nimi. To zastosowanie uzupełniają badania metabolomiczne, dzięki którym można ustalić względne ilości metabolitów endogennych. Ich połączenie umożliwiło rozpoznanie licznych procesów biologicznych oraz ich odpowiedzi na zewnętrzne bodźce na poziomie cząsteczkowym.

Firma Bruker oferuje kompleksową gamę rozwiązań NMR, które łatwo można stosować w połączeniu z innymi technikami analitycznymi, takimi jak spektroskopia mas, czy krystalografia rentgenowska. Rodzina AVANCE NEO zapewnia najwyższą wydajność NMR oraz szybsze sterowanie, usprawniony zakres dynamiczny, większą elastyczność i skalowalność. Urządzenie AVANCE NEO NanoBay zapewnia wszystkie te funkcje w niewielkim urządzeniu, oferując rutynowej praktyce laboratoryjnej najnowsze zdobycze technologii. Nowe urządzenie stacjonarne Fourier 80 rozszerza możliwości każdego laboratorium chemicznego o analizę FT-NMR.