Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Powierzchniowy rezonans plazmonowy na potrzeby analiz o wysokiej przepustowości

Analiza SPR o wysokich parametrach i przepustowości na potrzeby bezznacznikowej charakterystyki interakcji molekularnych w czasie rzeczywistym
Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Detekcja interakcji molekularnych o wysokich parametrach i przepustowości

Powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR) to optyczna, bezznacznikowa technologia detekcji do monitorowania w czasie rzeczywistych interakcji wiązań między dwiema lub większą liczbą cząsteczek. Przepustowość, elastyczność i czułość platformy SPR daje naukowcom możliwość charakteryzowania interakcji cząsteczkowych w każdym badaniu dotyczącym wiązań. Badaniu może podlegać szeroki zakres cząsteczek, np. jony, fragmenty, niewielkie cząsteczki, a także białka i wirusy. Technologia SPR umożliwia uzyskanie danych biofizycznych, takich jak powinowactwo, kinetyka i termodynamika.

 

Bioczujniki analityczne na bazie SPR to narzędzia o dużej mocy do charakterystyki interakcji molekularnych. Dla wyników eksperymentu kluczowe znaczenie ma połączenie trzech elementów: detektora, powierzchni czujnika i systemu dostarczania próbek.

Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Bezznacznikowa detekcja optyczna w czasie rzeczywistym

Interakcje wiązań między cząsteczką na powierzchni czujnika (ligand) i jej partnerów wiązania w roztworze (analit) są monitorowane w czasie rzeczywistym dzięki SPR. 

SPR wykorzystuje pewien rodzaj całkowitego wewnętrznego odbicia i powoduje zmniejszenie natężenia światła odbijanego pod konkretnym kątem od szklanej strony powierzchni czujnika.  W trakcie wiązania cząsteczek współczynnik załamania w pobliżu powierzchni zmienia się, powodując zmianę kąta minimalnego odbijanego natężenia. Zmiana kąta jest proporcjonalna do masy wiązanego materiału. Typowym wynikiem zastosowania tej techniki jest sensogram, który monitoruje zmianę kąta w funkcji czasu.

Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Detekcja SPR+

Sierra SPR-24/32 Pro wykorzystuje detekcję obrazowania powierzchniowego rezonansu plazmonowego, zwaną SPR+. SPR+ umożliwia obrazowanie dwuwymiarowych macierzy z poziomem czułości detekcji normalnie zarezerwowanym dla macierzy liniowych. Wysoka czułość SPR+ wynika z połączenia tradycyjnego obrazowania SPR ze światłem laserowym o wysokim natężeniu oraz skanowania optycznego dużej prędkości. Natężenie źródła światła umożliwia zastosowanie kamer o dużej prędkości, co z kolei pozwala na większą liczbę pomiarów rezonansowych podczas jednego skanu. Rezultatem jest niższy szum RMS i wyższa dokładność przy pomiarze małych zmian w odpowiedzi.

Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Przyjazne dla użytkownika czujniki zmniejszają zmienność macierzy

Czujniki stosowane w systemach Sierra SPR to pryzmaty pozłacane mocowane do łatwych w obsłudze kaset. Budowa zapewnia prostotę montażu i eliminuje związaną z użytkownikiem zmienność macierzy. Pozłacana powierzchnia, wymagana w przypadku SPR, może został powleczona samodzielnie zmontowaną monowarstwą w celu blokowania niespecyficznego wiązania białek oraz ułatwienia przymocowania cząsteczek do powierzchni. Rosnąca różnorodność chemii łączenia powierzchniowego poszerza możliwości użycia bioczujników analitycznych w szerokiej gamie zastosowań.

Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Nowatorska mikrofluidyka ciągłego przepływu

Dostarczanie próbek do powierzchni czujnika za pomocą mikrofluidycznego urządzenia o ciągłym przepływie zapewnia najdokładniejsze pomiary wiązań. W zakresie dostarczania powtarzalnych próbek system Sierra SPR-24/32 Pro wykorzystuje zastrzeżoną technologię izolacji hydrodynamicznej (HI). HI jest metodą deponowania niewielkich, jednak wysoce dyskretnych objętości cieczy w izolowanych lokalizacjach na dwuwymiarowej powierzchni zawartej w komórce przepływowej pod przepływem laminarnym. Specyficzne dla lokalizacji adresowanie cieczy w komórce przepływowej ułatwia łączenie komponentów fokusowania hydrodynamicznego z ewakuacją specyficzną dla miejsca. Proces ten nie wymaga stosowania barier fizycznych w komórce przepływowej, czy też zaworów mechanicznych do kontrolowania ścieżek ruchu cieczy, tym samym umożliwiając multipleksowanie o wysokiej przepustowości lub budowę dwuwymiarowych macierzy z indywidualnie adresowanymi punktami detekcji.

Powierzchniowy rezonans plazmonowy

Zastosowania powierzchniowego rezonansu plazmonowego

Seria Sierra SPR-Pro to wysokowydajny biosensor analityczny o wysokiej przepustowości na potrzeby bezznacznikowej charakterystyki w czasie rzeczywistym interakcji molekularnych w szerokiej gamie zastosowań.

Badanie wiązań zależnych od stanu z wykorzystaniem techniki frame inject
Tradycyjne badanie wiązań zależnych od stanu generuje wysokie koszty reagentów, a także jest procesem długotrwałym. Technika frame inject zapewnia oszczędność czasu i kosztów przy niskim zużyciu próbek.

Jak wpływać na gęstość ligandów stosując sprzęganie amin
Znalezienie idealnego poziomu unieruchomienia ma kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnych pomiarów kinetycznych. Tutaj analizujemy parametry wpływające na różne przykładowe cele.

Przesiew i charakterystyka wiązania małych cząsteczek do celów w formie białek
Analiza bezznacznikowa w czasie rzeczywistym (RT-LF) w postaci detekcji SPR stanowi wydajne narzędzie do charakterystyki biofizycznej leków drobnocząstęczkowych i kandydatów na takie leki.

Przesiew i charakterystyka bioterapeutyki
Analiza bezznacznikowa w czasie rzeczywistym (RT-LF) w postaci detekcji SPR stanowi wydajne narzędzie do charakterystyki biofizycznej terapeutyki białkowej 


Tackling Challenging Targets with High-Throughput Biophysical Screening at Novartis
Learn in this note how multiplexing, automation and automated data analysis with Genedata Screener take SPR to the next level in this real-life example.

Please add a Collection ID

 

For Research Use Only. Not for use in clinical diagnostic procedures.