IFS125-Kopie

IFS 125HR spektrometr FT-IR

IFS 125HR to niezwykły system do wysokorozdzielczej spektroskopii IR.

Znakomite wyniki w Twoim laboratorium

W trybie absorpcji i emisji, spektrometr IFS 125HR pozwala na analizę wysoce złożonych widm.

  • Znakomita rozdzielczość w całym zakresie widma
  • Szerokość linii < 0.0009cm-1
  • Szeroki zakres spektralny: od 5cm-1 w FIR do >50,000cm-1 w UV
  • Podwójne (dwustronne) pozyskiwanie interferogramu (opcjonalnie)
  • Symetryczne kształty linii - dzięki wysoce precyzyjnej optyce
  • Łatwa zmiana zakresów spektralnych - zmiana źródeł i detektorów podczas pracy w próżni
  • Dostęp do 4 źródeł i 6 detektorów przez dwie komory pomiarowe
  • Interferometr oparty na łożyskach ślizgowych z hybrydową konstrukcją skanera dla uzyskania najwyższej stabilności prędkości pracy

Nowa elektronika dla lepszej akwizycji danych

Elektronika spektrometru IFS 125HR zapewnia połączenie Ethernet oraz pozyskiwanie danych oparte o technologię DigitectTM wykorzystującą przetwornik 24-bit ADC's zintegrowany z detektorem. Standardowy zakres MIR może zostać rozszerzony do zakresów NIR, VIS oraz UV.

IFS 125HR

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży żeby dowiedzieć się więcej o IFS 125/HR!

Wykorzystane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: US 7034944, DE 19704598

Uzyskaj więcej informacji