MATRIX MG Head
Banner MATRIX MG01

Analiza gazowa

Analizator gazów MATRIX-MG do w pełni automatycznego i precyzyjnego monitoringu gazów w czasie rzeczywistym

  • Szybka, ciągła i w pełni zautomatyzowana identyfikacja i analiza ilościowa gazów
  • Kalibracje nie są wymagane do identyfikacji gazów
  • Kompensacja gazów atmosferycznych i interferentów
  • Dostępne są cele gazowe o długościach 10 cm (MATRIX-MG01), 2 m (MATRIX-MG2) oraz  5 m (MATRIX-MG5)
  • Limity detekcyjne od kilku ppb do 100%
  • Cele gazowe z kontrolą temperatury (do 200°C)
  • Łatwa obsługa i niskie koszty pracy
  • Oparty na interferometrze RockSolid™ 
  • Przesył wyników pomiarów do przemysłowych interfejsów komunikacyjnych

Kompaktowa konstrukcja MATRIX-MG jest oparta na sprawdzonym modelu MATRIX-M ("IRCube"). Analizowany gaz jest badany wewnątrz celi gazowej bazują na spektroskopii FT-IR. Do pokrycia szerokiego zakresu aplikacji MATRIX-MG dostępny jest z celami gazowymi o długościach 10 cm (MATRIX-MG01), 2 m (MATRIX-MG2) oraz 5 m (MATRIX-MG5).

Cele gazowe mogą być ogrzewane do 200°C celem uniknięcia kondensacji innych związków w badanym gazie. Typowe zastosowania to monitoring procesów gazowych na liniach produkcyjnych, analiza spalin samochodowych i biogazów, określanie zanieczyszczeń w gazach wysokiej czystości oraz analiza gazów w zaawansowanych badaniach naukowych.