SENTERRA II head

Prosta mikroskopia Ramana

SENTERRA II definiuje nowy poziom spektroskopii w klasie kompaktowych mikroskopów Ramana.

SENTERRA II została zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą czułość połączoną z wysoką wydajnością spektralną i obrazową. Sprawia to, że SENTERRA II jest potężną platformą dla zaawansowanych aplikacji badawczych. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji, kompaktowy rozmiar i wydajny cykl pracy, SENTERRA II jest również idealnym narzędziem do przeprowadzania analiz w laboratorium kontroli jakości.

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o SENTERRA II!

Niespotykana, wysoka stabilność osi liczby falowej gwarantuje precyzyjne i dokładne wyniki przy każdym użyciu. SENTERRA II jest mikroskopem RAMANA przeznaczonym zarówno, do codziennych, rutynowych analiz , jak i do prac w laboratoriach badawczo-naukowych.

Najważniejsze cechy SENTERRA II: 

 • Naukowo-badawcza jakość spektroskopii
 • Intuicyjny i wygodny workflow, dzięki oprogramowanie i automatyzacji
 • Niezrównana dokładność i precyzja liczby falowej dzięki SureCALTM
 • Bezpośrednie obrazowanie Ramana
 • Zwarta konstrukcja ze spektrometrem umieszczonym w mikroskopie
 • Pełny zakres spektralny
 • Multi-laserowe wzbudzanie z możliwościami szybkiego przełączania
 • Kombinacja z technologią FT-Ramana dla zminimalizowania fluorescencji
 • W pełni zautomatyzowane testy przyrządów zgodnie z USP 1120, PhEur 2.2.48, ASTM E1840 i E2529-06
 • Pełna zgodność z GMP / cGMP, GLP i 21 CFRp11
 • Wersja otwartej budowy mikroskopu do badania większych próbek (np. w sztuce) z wysoką rozdzielczością boczną

Wykorzystywane technologie są chronione jednym lub większą ilością patentów: US 6141095, US 7102746

Najwyższa wydajność połączona z prostą obsługą

Spektroskopia o jakości naukowo-badawczej

SENTERRA II zapewnia doskonałą czułość detekcji i wysoką rozdzielczość spektralną .

W przypadku większości zastosowań wymagana jest standardowa siatka dyfrakcyjna, obejmująca pełne widmo Ramana w jednym skanie o rozdzielczości 4 cm-1. Dla bardziej zaawansowanych badań, takich jak rozróżnianie izotopów lub polimorfów, można zastosować dodatkową siatkę dyfrakcyjną o wysokiej rozdzielczości, której zmiana odbywa się za pomocą kliknięcia myszką.

Intuicyjna i bezpieczna obsługa

SENTERRA II to bardzo wygodny i intuicyjny w obsłudze system, zarówno dla niewyszkolonego użytkownika, jak i eksperta. Hardware i software tworzą ze sobą ściśle powiązane jednostki. Podczas gdy operator prowadzony jest przez kolejne etapy pracy przy pomocy oprogramowania, dostrajanie poszczególnych modułów mikroskopu wykonywane jest automatycznie.

Niezrównana precyzja i dokładność liczby falowej

Aby uzyskać precyzyjne wyniki, niezbędna jest dokładna kalibracja osi długości fali. Unikalna technologia SureCALTM firmy Bruker, zapewnia ciągłą i automatyczną kalibrację osi długości fali bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności przez użytkownika.

Pełna niezawodność

Podczas pracy z SENTERRA II można mieć pewność, że otrzymane wyniki będą zawsze wiarygodne. Dzięki w pełni zautomatyzowanym procedurom testowania urządzeń, ocena sprawności systemu odbywa się bez straty cennego czasu. Podczas rzeczywistej analizy, precyzja i dokładność spektralna jest zapewniona przez stałą i automatyczną kalibrację osi długości fali.

Wygodne obrazowanie Raman 

SENTERRA II zapewnia idealne, konfokalne obrazowanie RAMANa i funkcje mapowania, które można zastosować bezpośrednio bez czasochłonnego ustawiania parametrów. Połączenie wydajnej metody zbierania danych i wysokiej precyzji mapowania skutkuje submikronową rozdzielczością przestrzenną i szybką generacją obrazów ramanowskich. Nawet obrazy ramanowskie o wysokiej rozdzielczości mogą zostać zmierzone w ciągu kilku sekund.

SENTERRA II Wizard Parmeters live spectrum 1

Przezywciężenie fluorescencji

Wybór odpowiedniej linii wzbudzenia laserowego ma kluczowe znaczenie dla otrzymania widm Ramana bez zaburzeń fluorescencyjnych. Połączenie mikroskopu SENTERRA II z technologią FT-Raman dodaje czwartą linię wzbudzenia w bliskiej podczerwieni przy długości lasera 1064 nm, co zmniejsza do minimum występowanie niepożądanej fluorescencji. Prosty mikroskop FT-Raman dostępny jest jako RamanScope III.

Zastosowania SENTERRA II

SENTERRA II umożliwia obrazowanie Ramanowskie i łączy uzyskane przestrzennie informacje molekularne z obrazami mikroskopowymi próbki o wysokiej jakości. Analizę przeprowadza się bezdotykowo i bez konieczności przygotowania próbki. Obrazowanie chemiczne powierzchni próbki można uzyskać przy bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej do wartości mniejszej niż mikron. Ponadto głębokie profilowanie optycznie przezroczystych próbek umożliwia nieniszczące badanie próbki w trzecim wymiarze. Mikroskop SENTERRA II, odpowiedni do stosowania w wykrywaniu, dyskryminacji i identyfikacji materiałów organicznych i nieorganicznych, ma szeroki zakres zastosowań.

Colours

Polimery

 • Identyfikacja czystych polimerów i ich mieszanin
 • Analiza układów wielowarstwowych
 • Charakterystyka polimerów: krystaliczność, gęstość, konformacja
 • Oznaczanie zawartości monomeru, wypełniaczy i dodatków
 • Analiza wtrąceń:identyfikacja zanieczyszczeń i inkluzji
Sunglasses fingerprint

Powłoki

 • Badanie składu i homogeniczności
Injection

Przemysł farmaceutyczny

 • Różnicowanie polimorfów
 • Wizualizacja dystrybucji API i substancji pomocniczych w tabletkach
 • Analiza wtrąceń: identyfikacja cząstek i inkluzji
Solar cells

Inżynieria materiałowa

 • Różnicowanie krzemu amorficznego i mikrokrystalicznego
 • Charakterystyka nowatorskich materiałów 2D i nanorurek węglowych
Car crash

Kryminalistyka 

 • Potwierdzenie autentyczności dzieł sztuki
 • Analiza sfałszowanych dokumentów, środków farmaceutycznych i pieniędzy
 • Analiza  narkotyków
 • Identyfikacja dowodów z miejsc zbrodni, takich jak włókna, cząstki, wióry, farby itd.
Oil painting eye

Sztuka i dziedzictwo kulturowe

 • Identyfikacja materiałów używanych w obiektach sztuki
 • Dyskryminacja oryginalnych i fałszywych artefaktów
 • Badanie stanu, degradacji i starzenia się obiektów sztuki
  Proteinstruktur frei

  Life Science

  • Badanie składu cząsteczkowego komórek i tkanek

  Skontaktuje się z naszym działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej o SENTERRA II!