Key Visual MBT Header 960x420

Materiały eksploatacyjne i akcesoria optymalizujące przebieg pracy w zakresie identyfikacji mikroorganizmów

MBT Biotarget 96 US IVD


MBT Biotarget 96 US IVD z 96 pozycjami próbek jest jednorazową płytką MALDI, oszczędzającą pracę i czas w laboratorium mikrobiologicznym.

Nie są wymagane żadne protokoły czyszczące. Może to uprościć i przyspieszyć obieg pracy, ponieważ zbędna jest walidacja i dokumentacja procesu czyszczenia MALDI, niezbędnego uprzednio do celów czyszczenia stalowych płytek wielokrotnego użytku. Szkolenie pracowników laboratoriów zajmujących się czyszczeniem stalowych płytek wielokrotnego użytku nie jest już wymagane. Wydajność została poprawiona, ponieważ nie trzeba już inwestować czasu w utrzymanie czystości płytek wielokrotnego użytku.

MBT Biotarget 96 US IVD jest wystarczająco zaawansowany, aby można go było używać laboratoriach zdalnych i przetransportować następnie do centralnego MALDI Biotyper w celu analizy. Zarządzanie stanem magazynowym można również zminimalizować, ponieważ nie ma już potrzeby zwracania stalowych płytek wielokrotnego użytku do laboratorium zdalnego.

AnchorChip™, wykorzystujący hydrofobową powłokę powierzchniową otaczającą hydrofilowe pozycje próbek, koncentruje próbki cieczy w obszarze plamki, co ułatwia nanoszenie cieczy na pozycje podczas przygotowywania próbki.

MBT Biotargets 96 US IVD

MBT Pilot do bezstresowego kierowania transferem próbek

Stacja robocza MBT Pilot obsługuje prawidłowe pozycjonowanie próbki dzięki opatentowanej technologii mikroprojektowania, wskazując następną wolną pozycję na płytce MALDI.

MBT Pilot w reddot

Zastosowanie MBT Pilot w konfiguracji projektów identyfikacyjnych zapobiega przypadkowemu pomieszaniu próbek i zwiększa produktywność. Ergonomia, zoptymalizowana podpórka pod dłonie i wyświetlanie dodatkowych informacji, takich jak tekst pomocy, bezpośrednio nad płytką docelową MALDI, to kolejne cechy, które ułatwiają codzienne przygotowywanie próbek.


Stacja robocza jest połączona z oprogramowaniem klienta MBT, umożliwiając łatwe odszukanie zapisanych danych i bez konieczności użycia kopii papierowych.

MBT Galaxy do zautomatyzowanego nakładania matrycy i kwasu mrówkowego

MBT Galaxy uwalnia personel laboratoryjny od kłopotliwego pipetowania, zapewniając najwyższą jakość przy zachowaniu kontrolowanych warunków i pełną identyfikowalność w elektronicznym obiegu pracy.

MBT Pilot Galaxy

Łatwa integracja z systemem MALDI Biotyper CA w połączeniu z wbudowanym odczytem kodów kreskowych zapewnia, że płytki MALDI są dopasowane do odpowiednich badań, dzięki czemu każda próbka jest prawidłowo przygotowana. Po podaniu próbki przygotowanie jest automatycznie wykonywane przez system MBT Galaxy, aby personel mógł wykonywać inne prace podczas działania systemu.

System ma również szereg innych zalet. Bezdotykowe pipetowanie eliminuje ryzyko kontaminacji. System działa bez końcówek pipet, znacznie zmniejszając obciążenie dla środowiska i koszty eksploatacyjne. Proces identyfikacji jest bardziej wystandaryzowany, ponieważ skuteczność pipetowania jest niezależna od indywidualnych umiejętności.

* Licensed in the U.S. under U.S. Pat. No. 7,167,774