Przyrządy i oprogramowanie do spektroskopii masowej O-TOF

Nasze kompaktowe spektrometry masowe, impact II ™ i maXis II ™ ESI-QTOF Instant Expertise ™ są doskonałą platformą dla badań o życiu, odkrywaniem i opracowywaniem leków, oraz badaniami przesiewowymi obejmującymi analizę nieznanych związków w złożonych matrycach.

 

Systemy zapewniają najnowocześniejszą wydajność w analizie jednostrzałowej w celu identyfikacji i oceny ilościowej od małych cząsteczek do przeciwciał.

TOF o ultra wysokiej rozdzielczości (UHR) maXis niweluje wiele barier wydajności technologii TOF. Jest to pierwszy przyrząd, który zapewnia wysoką rozdzielczość i wysoką dokładność pomiaru masy przy dużych szybkościach chromatografii w celu uzyskania najlepszej analizy próbek.

W wyniku wielu innowacji w podstawowej technologii TOF, maXis zapewnia naukowcom idealną platformę do spektrometrii mas, która umożliwia im pełne wykorzystanie szybkich technologii separacji o wysokiej rozdzielczości dla złożonych lub analiz nieznanych próbek.

Unikalne pakiety oprogramowania zapewniają dodatkowe możliwości analizowania nieznanych próbek i dają tym instrumentom moc znacznie przewyższającą inne instrumenty w swojej klasie.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.