Header 480x210

Identyfikacja mikroorganizmów za pomocą ich molekularnego "odcisku palca"

MALDI Biotyper jest uznawany na całym świecie jako najnowocześniejsze rozwiązanie systemowe do identyfikacji mikroorganizmów

MALDI Biotyper identyfikuje mikroorganizmy za pomocą spektrometrii masowej MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Laser - Time of Flight), aby określić unikalny "odcisk palca" białkowego organizmu. Charakterystyczny wzór widmowy tego odcisku palca białkowego służy do wiarygodnej i dokładnej identyfikacji danego mikroorganizmu przez dopasowanie tysięcy widm referencyjnych szczepów mikroorganizmów.

Aktualny i powtarzalny

Zintegrowana biblioteka oprogramowania MBT obejmuje widma tysięcy szczepów, obecnie, 2460 gatunków, w tym bakterii i grzybów (drożdży i pleśni). Biblioteka jest nieustannie utrzymywana i aktualizowana zgodnie ze ścisłymi procedurami kontroli jakości. Widma określa się na podstawie:

  • izolaty od partnerów
  • szczepy izolowane niezależnie
  • ISO 9001: certyfikowane izloaty

Najlepsza technologia od ekspertów w dziedzinie spektrometrii mas

Jako lider technologii MALDI-TOF bardzo ważne jest, aby firma Bruker zaprojektowała solidne, kompaktowe i wydajne platformy przeznaczone do szerokiego i rutynowego użytkowania w laboratorium mikrobiologicznym.

MALDI Biotyper to system modułowy zaprojektowany do konfiguracji zgodnie z indywidualnymi potrzebami laboratoryjnymi. Firma Bruker oferuje laboratoriom wybór mikrobiologicznego spektrometru masowego MALDI-TOF, który najlepiej odpowiada ich potrzebom:

  • MALDI Biotyper bazujący na microflexTM LT/SH MALDI TOF z laserem N2  dająć możliwość osiągnięcia częstotliwości 60 Hz
  • MALDI Biotyper oparty na spektrometrze mas Microflex LT/SH "smart" MALDI TOF z opatentowaną przez firmę Bruker technologią lasera półprzewodnikowego smartbeamTM zapewniającą częstotliwość powtarzania 200 Hz

Prawdziwe rozwiązanie nastołowe

MALDI Biotyper to cichy system operacyjny o niskiej wadze, wymagający mniej niż 1 metr przestrzeni, spełniający wymagania laboratoryjne dla kompaktowych rozwiązań systemowych.

Łatwość użycia

Intuicyjne oprogramowanie WhisperMode ™ zapewnia ciche i przyjemne działanie.

Wysoka czułość

Rozdzielczość i czułość spektrometrów są dostosowane do potrzeb mikrobiologów. Dzięki najbardziej czułej technologii detektorów (FlashDetector™) użytkownicy mogą korzystać z tej samej technologii o wysokich osiągach, co duże aparaty badawcze spektrometry bez potrzeby stosowania niepotrzebnych i długich tub z instrumentami.

Szybki i delikatny

Dzięki technologii  Smart Spectra AcquisitionTM, generowanie danych jest przyspieszane poprzez zminimalizowanie liczby dozowań na próbkę potrzebnych do wygenerowania sygnału. Systemy MALDI Biotyper oferują najwyższą wydajność w testach mikrobiologicznych MALDI-TOF.

Wysoka czułość

Większa niż 98 procent dokładność w porównaniu z metodą referencyjną sekwencjonowania 16s RNA w próbie klinicznej.

Wysoka powtarzalność pomiędzy pomiarami

Szybka i prosta kontrola jakości testu Bacterial Standard (BTS) przeprowadzona przed każdym badaniem zapewnia najwyższy standard odtwarzalności.

Działanie ciągłe

Samoczyszczące źródło jonów MALDI PerpetualTM zapewnia stałą wysoką wydajność przy zminimalizowanych wymaganiach konserwacyjnych. Czyszczenie źródła za pomocą oddzielnego lasera IR odbywa się z łatwością pod kontrolą operatora.

Koncepcja otwartej mikrobiologii

Otwarty system o sprawdzonej łączności z szeroką gamą urządzeń laboratoryjnych.

Znacznie obniżone koszty

Badania pokazują, że koszty MALDI Biotyper są aż o 80 procent niższe niż w przypadku konwencjonalnych metod mikrobiologicznych.