Innowacje w aplikacjach - to filozofia MALDI

Od 1985 r. do chwili obecnej, MALDI przekształciło się w potężną i wszechstronną technologię. Zakres zastosowania MALDI jest zdumiewający. MALDI sprzężony ze spektrometrią masową czasu przelotu służy do sekwencjonowania białek, mapowania biomolekuł w tkankach, identyfikacji mikroorganizmów i analizowania kilku tysięcy testów biochemicznych w ciągu jednego dnia.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach obchodów rocznicy technologii MALDI świadczą o szerokim postępie, jakii towarzyszy MALDI.

"Obrazowanie w Cieczy o Wysokiej Rozdzielczości Przestrzennej" - Poster

Mapy fosfolipidów zapewniają kluczowy wgląd w szlaki sygnalizacji komórkowej, ale barwienie jest w dużej mierze niezdolne do rozróżnienia gatunków w obrębie określonej rodziny lipidów. Obrazowanie MALDI łączy w sobie specyfikę spektrometrii mas w celu rozróżnienia poszczególnych gatunków oraz możliwość mapowania obfitości w tkankach.

RapifleX firmy Bruker idealnie nadaje się do mapowania lipidów w tkankach zapewniając niezrównaną swoistości i rozdzielczości przestrzenną. W najnowszym posterze, rapifleX jest używany do mapowania fosfolipidów w ludzkim chłoniaku, ujawniając bardzo szczegółowe mapy molekularne, które są skorelowane z histologicznymi cechami tkanki.

Posternote download clip
Lipid Imaging article teaser pic 496x331

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.