Rozwiązania z zakresu mikroskopii fluorescencyjnej

Zobacz biologiczne aspekty życia z bardzo bliska

Mikroskopy fluorescencyjne

Oferta systemów mikroskopii fluorescencyjnej firmy Bruker zapewnia pełną gamę rozwiązań dla badaczy z dziedziny nauk o życiu. Nasze wielofotonowe systemy obrazowania zapewniają głębię obrazu, szybkość działania i rozdzielczość wymaganą w zastosowaniach obrazowania żywych organizmów w neuronauce, onkologii i immunologii. Nasze systemy konfokalne umożliwiają biologom analizującym komórki badanie ich funkcji i struktur z wykorzystaniem obrazowania żywych komórek w kulturach oraz modelowych organizmów bezkręgowych z niedostępną wcześniej prędkością i czasem obserwacji. Mikroskopy firmy Bruker w super-rozdzielczości wyznaczają nowe standardy dzięki ilościowej lokalizacji pojedynczych cząsteczek, która pozwala na bezpośrednie badanie pozycji molekularnych oraz rozmieszczenia białek w środowisku komórkowym. Nasze mikroskopy arkusza światła marki Luxendo rewolucjonizują długofalowe badania w biologii rozwojowej oraz studiowanie dynamicznych procesów zachodzących w kulturach komórkowych oraz małych modelach zwierzęcych. Canopy Biosciences, nasz nowy nabytek, oferuje technologie multiomiczne i cytometrię wieloparametrową, które umożliwiają odkrycie i walidację pojedynczych komórek, tkanek i komórek zawieszonych, w immunologii i proteomice celowanej, a także pakiet uzupełniających usług multiomicznych.