Rozwiązania z zakresu mikroskopii fluorescencyjnej

Zobacz biologiczne aspekty życia z bardzo bliska

Mikroskopy fluorescencyjne

Oferta systemów mikroskopii fluorescencyjnej firmy Bruker zapewnia pełną gamę rozwiązań dla badaczy z dziedziny nauk o życiu. Nasze wielofotonowe systemy obrazowania zapewniają głębię obrazu, szybkość działania i rozdzielczość wymaganą w zastosowaniach obrazowania żywych organizmów w neuronauce, onkologii i immunologii. Nasze systemy konfokalne umożliwiają biologom analizującym komórki badanie ich funkcji i struktur z wykorzystaniem obrazowania żywych komórek w kulturach oraz modelowych organizmów bezkręgowych z niedostępną wcześniej prędkością i czasem obserwacji. Mikroskopy firmy Bruker w super-rozdzielczości wyznaczają nowe standardy dzięki ilościowej lokalizacji pojedynczych cząsteczek, która pozwala na bezpośrednie badanie pozycji molekularnych oraz rozmieszczenia białek w środowisku komórkowym. Nasze mikroskopy arkusza światła marki Luxendo rewolucjonizują długofalowe badania w biologii rozwojowej oraz studiowanie dynamicznych procesów zachodzących w kulturach komórkowych oraz małych modelach zwierzęcych. Canopy Biosciences, nasz nowy nabytek, oferuje technologie multiomiczne i cytometrię wieloparametrową, które umożliwiają odkrycie i walidację pojedynczych komórek, tkanek i komórek zawieszonych, w immunologii i proteomice celowanej, a także pakiet uzupełniających usług multiomicznych.

#MicroscopyMonday Featured Data of the Week

THIS WEEK'S FEATURED DATA:

Movie: Two-photon activation leads to focal constriction. The SLM focused 6 spots at the location indicated by the red arrow. The white arrow is for comparison. Data courtesy of Dr. Phil O’Herron, University of Augusta, Augusta, GA. Find more details by clicking on the image.

AUGUST #MICROSCOPYMONDAY HIGHLIGHTS: