Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR OPUS

OPUS-TOUCH

OPUS-TOUCH_banner

OPUS-TOUCH

Pakiet OPUS

OPUS-TOUCH

Pierwsze prawdziwe oprogramowanie do systemów z ekranem dotykowym. Zapewnia najwyższą intuicyjność dla początkujących użytkowników FT-IR i pełną kontrolę nad instrumentami dla ekspertów.

OPUS-TOUCH

Intuicyjna analiza IR przy użyciu ekranu dotykowego

Standardowe funkcje

  • Ekran multitouch do np. aktowowania zoomu przez" szczypanie"
  • Opcja weryfikacja lub identyfikacji substancji
  • Opcja dla dedykowanych prac R&D
  • Pełny zestaw narzędzi do przetwarzania/ewaluacji danych IR
  • Automatyczne generowanie raportów i archiwizacja danych
  • Zgodność z cGMP i 21 CFR p11
  • Szeroko zakrojone zarządzanie prawami użytkowników
  • Kontrola statusu spektrometru online
  • Dane do obsługi funkcji e-mail

 

OPUS-TOUCH dostępny jest dla:

Instrumenty naukowe stają się wreszcie coraz bardziej dostępne dzięki wdrożeniu inteligentych systemów dotykowych. Chociaż ekrany dotykowe już dawno znalazły drogę do codziennych zastosowań, urządzenia spektroskopowe stanowią szczególne wyzwanie w projektowaniu oprogramowania.

Dzięki OPUS-TOUCH firma Bruker oferuje pierwsze i prawdziwie zoptymalizowane oprogramowanie do pomiaru, interpretacji i przetwarzania danych spektroskopowych w podczerwieni, łącząc smukłą konstrukcję z wyjątkową funkcjonalnością.

Zestaw narzędzi OPUS-TOUCH zapewnia wszystkie niezbędne funkcje. Materiały są weryfikowane za pomocą metody "Szybkie porównanie", która zapewnia wiarygodne i jednoznaczne wyniki, podczas gdy wyszukiwanie widm w komercyjnych lub własnych bibliotekach pozwala na identyfikacje nieznanych próbek. Wstępnie zdefiniowane tryby pracy do zadań rutynowych znacznie poprawiają komfort użytkowania i minimalizują czas potrzebny na wykonanie pomiarów.

Poszczególne składniki złożonych mieszanin mogą być analizowane ilościowo za pomocą kalibracji opartych na prawie Lambert-Beer. Charakterystyka widma może być wykonana za pomocą funkcji "wybór pików" w oryginalnym widmie lub, jeśli nakładające się pasma muszą być oddzielone, jego pochodnej.

Samoadaptujący się raport z analizy zawsze zapewnia doskonały przegląd wyników ewaluacji, a wszystkie dane bez wyjątku są bezpiecznie przechowywane we wbudowanym archiwum danych. 

Wreszcie OPUS-TOUCH monitoruje spektrometr i stale informuje użytkownika o aktualnym ogólnym stanie systemu. Szczegółowe informacje na temat komponentów spektrometru, ważności testów kwalifikacji operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) są łatwo dostępne, a w razie potrzeby uruchamiane są w pełni zautomatyzowane procedury testowe.