HYPERION 3000 FTIR Microscope head

HYPERION

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Overview

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] From Microscopy to Imaging: the HYPERION Series

Mikroskop HYPERION to efekt ponad 30 lat doświadczenia w mikroskopii FT-IR. Wysokiej jakości konstrukcja, włączając w to optykę, części mechaniczne oraz komponenty elektroniczne, zapewnia wysoką stabilność i niezawodność. Wyposażony w narzędzia do zwiększania kontrastu, szeroką gamę dedykowanych obiektywów, oferujący obrazowanie chemiczne, mikroskop HYPERION umożliwia wykonywanie czułych microanalysis w prosty i efektywny sposób. Modułowa konstrukcja sprawia, że HYPERION może zostać dostosowany do specyficznych wymagań aplikacyjnych. Posiada szerokie możliwości zastosowania włączając w to badania materiałowe, polimery, chemię, kryminalistykę, konserwację sztuki i life science.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:]

Sensitivity, Lateral resolution

The lateral resolution power of the HYPERION is only limited by diffraction of the incident light. Due to the high light-throughput a very high sensitivity is reached even at the highest lateral resolution.

The infrared beam path in the HYPERION is confocal. Apertures can be placed in conjugate image planes individually before and after the sample in transmission as well as in reflection. In the standard configuration, the HYPERION is equipped with a single transparent knife-edge aperture. Metal knife-edge apertures, iris apertures and aperture wheels are available as well as automatic, software-controlled knife-edge apertures.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:]

Sampling flexibility

For FT-IR microscopic analysis in transmission, most samples must be optically thin and are typically cut in sections about 5–15 μm thick. If samples are deposited on reflective substrates, they are measured in reflection. As standard a 15x objective is used or as alternative for smaller samples more focussing objectives (20x, 36x) can be employed. However, because many samples are not transparent or reflective, they can be readily analyzed utilizing the attenuated total reflection (ATR) mode.
The dedicated ATR objective (20x) for the HYPERION combines a visual sample inspection without restrictions with highest sensitivity of the IR measurement. To be useful for samples ranging from soft to very hard, different pressures can be selected at the ATR objective. The internal pressure sensor reproducibly ensures optimal contact between the sample and the crystal even during automated ATR mapping measurements.

The measurement of very thin coatings on metallic surfaces often requires the grazing angle incidence reflection technique that enhances the interaction of the infrared light with the sample. Due to its patented design Bruker's grazing angle objective (GAO) achieves a very high sensitivity that even allows analyzing mono-molecular layer. Furthermore measurements with polarized light are possible.

Zakres spektralny

Zakres spektralny mikroskopu HYPERION może zostać rozszerzona z zakresu średniej podczerwieni do zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) oraz zakresu widzialnego (VIS, do 25,000cm-1), a także regionu dalekiej podczerwieni (FIR, do 80 cm-1). Do pokrycia tak szerokiego zakresu spektralnego, koniecznym jest wykorzystanie różnych detektorów, które są wymienione w prosty sposób przez użytkownika. HYPERION może zostać wyposażony w dwa detektory jednocześnie, których kontrola odbywa się z poziomu oprogramowania.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:]

Software

The HYPERION is controlled by the OPUS software: an easy-to-use, powerful, all-in-one spectroscopy software. It includes the most comprehensive collection of data acquisition, processing, and evaluation functions. The software user interface can be customized for routine laboratory analysis as well as advanced R&D applications.

All resultant spectra, visual images, IR images, RGB and PCA plots, and annotations are stored within one file to ensure data integrity and make data manipulation straightforward.

Data acquisition using the HYPERION is very easy to accomplish, as it is guided by attractive wizards (OPUS 7.0). Many univariate and multivariate algorithms are implemented in OPUS to extract the relevant information out of the measured single or 3D data. Resulting IR images can be displayed in different 2D and 3D perspectives on top or beside the visible image.

TENSOR II ATR Microscope

Spektrometr FT-IR TENSOR II połączony z mikroskopem FT-IR HYPERION 3000

 

 

Diagnostyka

Mikroskop FT-IR HYPERION pozyskuje wiarygodne dane. Technologia PerformanceGuard™ zapewnia ciągłą diagnostykę online, wyświetlanie statusu urządzenia w czasie rzeczywistym oraz automatyczne testy (OQ, PQ). Oprogramowanie OPUS pozwala na wykonywanie analiz FT-IR zgodnie z GMP i 21CFR-Part11.

Szerokie możliwości rozbudowy

Mikroskopy serii HYPERION to w pełni rozwojowe systemy do analizy optycznej i podczerwieni.

  • HYPERION 1000: mikroskop podczerwieni przystosowany do pracy w trybach transmisji i odbicia, wyposażony w aperturę typu knife-edge i manualny stolik xy. Posiada m.in. rewolwer wyposażony w obiektyw 15x typu cassegrain i obiektyw 4x vis, binokular oraz możliwość obserwacji video.
  • HYPERION 2000: w pełni zautomatyzowany mikroskop wyposażony w automatyczny stolik oraz ekran LCD wbudowany w system. HYPERION 2000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 1000.
  • HYPERION 3000: w pełni zautomatyzowany mikroskop do obrazowania FT-IR wyposażony w detektor ogniskowej matrycy. HYPERION 3000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 2000.

Request more information

 

 

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Technical Details

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Visual Inspection

Obrazowanie próbki

hyperion lcd 01

Przed analizą próbki w trybie FTIR, region zainteresowania musi znajdować się w miejscu próbki. Jednakże wiele próbek mikroskopowych nie posiada wystarczającego kontrastu w trybie widzialnym. HYPERION oferuje wiele różnych technik umożliwiających zwiększenie kontrastu do inspekcji widzialnej próbki w trybie transmisji i odbicia.

 

  • Rewolwer na szeroki zakres obiektywów
  • Apertura Köhler'a
  • Polaryzatory rotacyjne umieszczone przed i za próbką w trybie transmisji i odbicia
  • Bright and dark field illumination
  • Oświetlenie fluorescencyjne

 

Do podglądu widzialnego próbki mikroskop HYPERION wyposażony jest w kamerę CCD wysokiej jakości. Dodatkowy okular pozwala na obserwację próbki w całkowicie niezmienionych kolorach. Autofocus dostępny jest opcjonalnie.

Obiektyw ATR

ATR 06

Dedykowany obiektyw ATR firmy Bruker umożliwia obserwację próbki bez wpływu na pomiary w podczerwieni. Wewnętrzny sensor nacisku, w sposób powtarzalny, zapewnia optymalny kontakt między próbką a kryształem podczas pomiaru.

Obiektyw Grazing Angle

Gra Obj

Opatentowany przez firmę Bruker obiektyw typu Grazing Angle został stworzony do mikroanalizy cienkich powłok na powierzchniach metalicznych z ekstremalnie wysoką czułością zachowując polaryzację wiązki podczerwieni.

IMAM komora do makro obrazowania

IMAC

Zewnętrzna komora IMAC umożliwia obrazowanie FTIR dużych próbek. Tak jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000, również w komorze IMAC wykorzystywany jest detektor FPA.

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] µ-FT-IR Accessories

Uchwyt grzewczy (A 599)

A599

Uchwyt grzewczy na próbki przystosowany do mikroanalizy w spektroskopii FTIR i Raman w trybie transmisji i odbicia. Kontrolowane z poziomu oprogramowania eksperymenty z rampami temperatur od zakresu temperatury otoczenia do 180°C.

Stolik z opcją grzania i chłodzenia (A 699)

A699

Precyzyjny stolik z opcją grzania i chłodzenia umożliwia mikroanalizę próbek w FTIR i Raman w zakresie temperatur od -196°C do 600°C.

Uzyskaj więcej informacji

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] Chemical Imaging

Rozdzielczość pikselowa w mikroskopie HYPERION 3000 w trybie transmisji i odbiciowym:

ObiektywPiksel w rozdzielczości
15x2.7 µm
20x2.0 µm
36x1.1 µm

 

 

[Bitte nach "Polish" übersetzen:] High-resolution FT-IR Imaging

HYPERION 3000

HYPERION 3000 łączy obrazowanie FTIR ze spektroskopią punktową w jednym mikroskopie. Dwie odseparowane optyki wewnątrz mikroskopu gwarantują dokładny i wolny od zniekształceń obraz próbki na detektorze FPA (detektor ogniskowej matrycy) podczas obrazowania chemicznego, natomiast największa przepuszczalność światła jest osiągana gdy użytkowany jest detektor jedno punktowy.

Dzięki zastosowaniu detektora FPA w mikroskopie HYPERION 3000, możliwym jest pomiar do 16,384 widm obszaru do wymiarów 340 x 340 µm z rozdzielczością pikselową 2.7 µm. Przy analizach większych obszarów, obrazy IR są składane. Wyższe rozdzielczości przestrzenne są osiągane przez obiektywy z większą aperturą numeryczną (20x, 36x).

Obrazowanie FTIR umożliwia analizę próbek z rozdzielczością przestrzenną ograniczoną tylko przez długość fali zależną od dyfrakcji światła. W średniej podczerwieni MIR rozdzielczość około 2.5 µm (przy 4000cm-1) jest możliwa do uzyskania w trybie transmisyjnym i odbiciowym. Aby uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną, rozdzielczość pikselową 1.1 µm pomiar wykonuje się modelem HYPERION 3000 z obiektywem 36x.

Pozyskanie obrazu widzialnego próbki, wybór obszaru do pomiaru oraz pomiar realizowane są z wykorzystaniem pakietu oprogramowania OPUS/Video. Wyniki pomiarów przechowywane są w plikach 3D, które można poddać obróbce i ewaluacji w programie OPUS.

Wynikami ewaluacji są zwykle obrazy chemiczne próbki w postaci dwu- i trzywymiarowej w fałszywej skali kolorów. Do ewaluacji danych 3D oprogramowanie OPUS oferuje wiele algorytmów m.in. integracja pików, korelacja z widmami składników, analiza klastrowa 3D, analiza głównych składowych (PCA) i kalkulacje obrazów RGB.

Do obrazowania FTIR większych próbek dostępna jest komora makro obrazowania IMAC, która jest wyposażona w nowoczesny detektor FPA, podobnie jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000.

hyperion3000-n

HYPERION 3000 może zostać połączony ze spektrometrami Bruker serii INVENIO i VERTEX.

 

 

Uzyskaj więcej informacji