HYPERION 3000 FTIR Microscope head

Mikroskop badawczy FTIR HYPERION

Od mikroskopii do obrazowania –
seria Hyperion

Mikroskop HYPERION to efekt ponad 30 lat doświadczenia w mikroskopii FT-IR. Wysokiej jakości konstrukcja, włączając w to optykę, części mechaniczne oraz komponenty elektroniczne, zapewnia wysoką stabilność i niezawodność. Wyposażony w narzędzia do zwiększania kontrastu, szeroką gamę dedykowanych obiektywów, oferujący obrazowanie chemiczne, mikroskop HYPERION umożliwia wykonywanie czułych microanalysis w prosty i efektywny sposób. Modułowa konstrukcja sprawia, że HYPERION może zostać dostosowany do specyficznych wymagań aplikacyjnych. Posiada szerokie możliwości zastosowania włączając w to badania materiałowe, polimery, chemię, kryminalistykę, konserwację sztuki i life science.

Zakres spektralny

Zakres spektralny mikroskopu HYPERION może zostać rozszerzona z zakresu średniej podczerwieni do zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) oraz zakresu widzialnego (VIS, do 25,000cm-1), a także regionu dalekiej podczerwieni (FIR, do 80 cm-1). Do pokrycia tak szerokiego zakresu spektralnego, koniecznym jest wykorzystanie różnych detektorów, które są wymienione w prosty sposób przez użytkownika. HYPERION może zostać wyposażony w dwa detektory jednocześnie, których kontrola odbywa się z poziomu oprogramowania.

TENSOR II ATR Microscope

Spektrometr FT-IR TENSOR II połączony z mikroskopem FT-IR HYPERION 3000

 

 

Diagnostyka

Mikroskop FT-IR HYPERION pozyskuje wiarygodne dane. Technologia PerformanceGuard™ zapewnia ciągłą diagnostykę online, wyświetlanie statusu urządzenia w czasie rzeczywistym oraz automatyczne testy (OQ, PQ). Oprogramowanie OPUS pozwala na wykonywanie analiz FT-IR zgodnie z GMP i 21CFR-Part11.

Szerokie możliwości rozbudowy

Mikroskopy serii HYPERION to w pełni rozwojowe systemy do analizy optycznej i podczerwieni.

  • HYPERION 1000: mikroskop podczerwieni przystosowany do pracy w trybach transmisji i odbicia, wyposażony w aperturę typu knife-edge i manualny stolik xy. Posiada m.in. rewolwer wyposażony w obiektyw 15x typu cassegrain i obiektyw 4x vis, binokular oraz możliwość obserwacji video.
  • HYPERION 2000: w pełni zautomatyzowany mikroskop wyposażony w automatyczny stolik oraz ekran LCD wbudowany w system. HYPERION 2000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 1000.
  • HYPERION 3000: w pełni zautomatyzowany mikroskop do obrazowania FT-IR wyposażony w detektor ogniskowej matrycy. HYPERION 3000 posiada wszelką funkcjonalność systemu HYPERION 2000.

Uzyskaj więcej informacji

 

 

Obrazowanie próbki

hyperion lcd 01

Przed analizą próbki w trybie FTIR, region zainteresowania musi znajdować się w miejscu próbki. Jednakże wiele próbek mikroskopowych nie posiada wystarczającego kontrastu w trybie widzialnym. HYPERION oferuje wiele różnych technik umożliwiających zwiększenie kontrastu do inspekcji widzialnej próbki w trybie transmisji i odbicia.

 

  • Rewolwer na szeroki zakres obiektywów
  • Apertura Köhler'a
  • Polaryzatory rotacyjne umieszczone przed i za próbką w trybie transmisji i odbicia
  • Bright and dark field illumination
  • Oświetlenie fluorescencyjne

 

Do podglądu widzialnego próbki mikroskop HYPERION wyposażony jest w kamerę CCD wysokiej jakości. Dodatkowy okular pozwala na obserwację próbki w całkowicie niezmienionych kolorach. Autofocus dostępny jest opcjonalnie.

µ-FT-IR Akcesoria

Obiektyw ATR

ATR 06

Dedykowany obiektyw ATR firmy Bruker umożliwia obserwację próbki bez wpływu na pomiary w podczerwieni. Wewnętrzny sensor nacisku, w sposób powtarzalny, zapewnia optymalny kontakt między próbką a kryształem podczas pomiaru.

Obiektyw Grazing Angle

Gra Obj

Opatentowany przez firmę Bruker obiektyw typu Grazing Angle został stworzony do mikroanalizy cienkich powłok na powierzchniach metalicznych z ekstremalnie wysoką czułością zachowując polaryzację wiązki podczerwieni.

IMAM komora do makro obrazowania

IMAC

Zewnętrzna komora IMAC umożliwia obrazowanie FTIR dużych próbek. Tak jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000, również w komorze IMAC wykorzystywany jest detektor FPA.

Uchwyt grzewczy (A 599)

A599

Uchwyt grzewczy na próbki przystosowany do mikroanalizy w spektroskopii FTIR i Raman w trybie transmisji i odbicia. Kontrolowane z poziomu oprogramowania eksperymenty z rampami temperatur od zakresu temperatury otoczenia do 180°C.

Stolik z opcją grzania i chłodzenia (A 699)

A699

Precyzyjny stolik z opcją grzania i chłodzenia umożliwia mikroanalizę próbek w FTIR i Raman w zakresie temperatur od -196°C do 600°C.

Uzyskaj więcej informacji

Wysokorozdzielcze obrazowanie FTIR

HYPERION 3000

HYPERION 3000 łączy obrazowanie FTIR ze spektroskopią punktową w jednym mikroskopie. Dwie odseparowane optyki wewnątrz mikroskopu gwarantują dokładny i wolny od zniekształceń obraz próbki na detektorze FPA (detektor ogniskowej matrycy) podczas obrazowania chemicznego, natomiast największa przepuszczalność światła jest osiągana gdy użytkowany jest detektor jedno punktowy.

Dzięki zastosowaniu detektora FPA w mikroskopie HYPERION 3000, możliwym jest pomiar do 16,384 widm obszaru do wymiarów 340 x 340 µm z rozdzielczością pikselową 2.7 µm. Przy analizach większych obszarów, obrazy IR są składane. Wyższe rozdzielczości przestrzenne są osiągane przez obiektywy z większą aperturą numeryczną (20x, 36x).

Obrazowanie FTIR umożliwia analizę próbek z rozdzielczością przestrzenną ograniczoną tylko przez długość fali zależną od dyfrakcji światła. W średniej podczerwieni MIR rozdzielczość około 2.5 µm (przy 4000cm-1) jest możliwa do uzyskania w trybie transmisyjnym i odbiciowym. Aby uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną, rozdzielczość pikselową 1.1 µm pomiar wykonuje się modelem HYPERION 3000 z obiektywem 36x.

Rozdzielczość pikselowa w mikroskopie HYPERION 3000 w trybie transmisji i odbiciowym:

ObiektywPiksel w rozdzielczości
15x2.7 µm
20x2.0 µm
36x1.1 µm

 

 

Pozyskanie obrazu widzialnego próbki, wybór obszaru do pomiaru oraz pomiar realizowane są z wykorzystaniem pakietu oprogramowania OPUS/Video. Wyniki pomiarów przechowywane są w plikach 3D, które można poddać obróbce i ewaluacji w programie OPUS.

Wynikami ewaluacji są zwykle obrazy chemiczne próbki w postaci dwu- i trzywymiarowej w fałszywej skali kolorów. Do ewaluacji danych 3D oprogramowanie OPUS oferuje wiele algorytmów m.in. integracja pików, korelacja z widmami składników, analiza klastrowa 3D, analiza głównych składowych (PCA) i kalkulacje obrazów RGB.

Do obrazowania FTIR większych próbek dostępna jest komora makro obrazowania IMAC, która jest wyposażona w nowoczesny detektor FPA, podobnie jak w przypadku mikroskopu HYPERION 3000.

hyperion3000-n

HYPERION 3000 może zostać połączony ze spektrometrami Bruker serii INVENIO i VERTEX.

 

 

Uzyskaj więcej informacji