Źródła jonów

W spektrometrii masowej wydajność systemu MS pod względem rozdzielczości masy, dokładności masy i przede wszystkim czułości w dużym stopniu zależy od metody generowania jonów. Nie istnieje jedno uniwersalne źródło jonów do wszystkich zastosowań; polarne i niepolarne, duże i małe cząsteczki wymagają specyficznych technik jonizacji.

Wiele źródeł jonów zostało opracowanych specjalnie dla systemów LC/MS w celu spełnienia różnorodnych wymagań każdego potencjalnego zastosowania. Bruker Daltonics oferuje najszerszą gamę źródeł jonów; każde ma specjalne funkcje, a niektóre z proponowanych rozwiązań są naprawdę wyjątkowe.

Ion Sources

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.