APCI II Ion Source
acpi

Jednoznaczna identyfikacja związków syntetycznych

Ten przykład pokazuje jednoznaczną identyfikację syntetycznego związku z wykorzystaniem zdolności autoMSn systemu pułapek jonowych AmaZon SL.

Ten przykład pokazuje jednoznaczną identyfikację syntetycznego związku z wykorzystaniem zdolności autoMSn systemu pułapek jonowych AmaZon SL. Aparat do foto jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym (APPI) stosuje się w przypadku mniej polarnych lub niepolarnych cząsteczek, które nie mogą być zjonizowane ani w ESI, ani w APCI.

Back

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.