APCI II Ion Source

Jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI) jest stosowana dla mniej polarnych cząsteczek, w których ESI nie dostarcza potrzebnych ilości jonów. W przeciwieństwie do ESI, produkuje głównie jony o pojedynczym ładunku.

APCI jest ograniczone tylko w przypadku niestabilnych termicznie związków, ponieważ parowanie rozpuszczalnika odbywa się przez ogrzewanie próbki w igle rozpylacza. APCI jest często stosowany w metabolomice, a także w badaniach przesiewowych leków lub pestycydów.

Nowe źródło Bruker APCI II jest oczywiście zgodne z unikalną opcją DirectProbe DIP firmy Bruker. Sonda bezpośredniego wtrysku jest nowatorską techniką wprowadzania próbek stałych, umożliwiającą szybką analizę ciał stałych. Przygotowanie próbki jest tak proste, jak zanurzenie jednorazowej szklanej kapilary w próbce.

APCI Overview

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.