APPI II Ion Source
appi

APPI z DIP w analizie ropy naftowej

Przykład pokazuje wyniki szybkiej ręcznej kontroli jakości i porównania frakcji ropy naftowej z amaZon SL.

Trzy frakcje, olej gazowy z olej gazowy w próżni i reszta próżniowa są możliwe do rozróżnienia i nie wymagają przygotowania próbki. Dzięki zastosowaniu probówek do jednorazowego użytku przyspiesza to pracę i optymalizuje jej przebieg.

Back

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.