APPI II Ion Source

Aparat do foto jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym (APPI) stosuje się w przypadku mniej polarnych lub niepolarnych cząsteczek, które nie mogą być zjonizowane ani w ESI, ani w APCI.

APPI zapewnia szeroki zakres dynamiki i niski poziom tła chemicznego. Przy roboczym zakresie przepływu 2 μl/min - 1500μL/min jest on kompatybilny z chromatografią do analizy analitycznej.

APPI II Bruker Daltonics jest jedynym źródłem APPI z opcją DirectProbe do bezpośredniej analizy próbek stałych. Sonda bezpośredniego wtrysku jest nowatorską techniką wprowadzania próbek stałych, umożliwiającą ich szybką analizę.

Przygotowanie próbki jest tak proste, jak zanurzenie jednorazowej szklanej kapilary w próbce stałej.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.