CaptiveSpray nanoBooster for LC/MS
Glycoanalysis chart

Glikokanaliza

Wzbogacenie gazu osłonowego nanoBooster acetonitrylem prowadzi do poprawy jakości analizy glikopeptydów. Wzrost stanu naładowania zapewnia wyższą jakość widm ETD i umożliwia ulepszoną charakteryzację glikopeptydu przez przypisanie i identyfikację miejsc glikozylacji.

Wzbogacenie gazu osłonowego nanoBooster acetonitrylem prowadzi do poprawy jakości analizy glikopeptydów. Wzrost stanu naładowania zapewnia wyższą jakość widm ETD i umożliwia ulepszoną charakteryzację glikopeptydu przez przypisanie i identyfikację miejsc glikozylacji.

Back
Number of Identified Proteins graph

Wzkaźnik IR

CaptiveSpray nanoBooster znacznie zwiększa efektywność jonizacji peptydów, co prowadzi do wyższej czułości niż konwencjonalny nanospray.

Powoduje to znaczną poprawę liczby zidentyfikowanych białek w złożonych mieszaninach.

Charge Envelop Comparison graph

Doładowanie Fazy Gazowej

Zasilanie gazem jest sterowane z poziomu programu. Użytkownik może zdefiniować efekt wzbogacania domieszki i ładunku. CaptiveSpray nanoBooster zapewnia możliwość post-kolumnowego ładowania peptydów bez potrzeby dodawania buforów do rozpuszczalników HPLC, a zatem bez wpływu na wydajność chromatograficzną.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.