CaptiveSpray nanoBooster for LC/MS

Łatwość użytkowania

 

CaptiveSpray zapewnia gaz typu vortex, który omiata końcówkę rozpylacza emitera, powodując desolwatację i skupienie stożka Taylora w kapilarze wlotowej MS. Uszczelnienie próżniowe do prowadnicy jonów MS wciąga wszystkie jony próbki do MS, zwiększając tym samym skuteczność przenoszenia próbki z końcówki rozpylacza do spektrometru mas. Bezpośrednie połączenie z kapilarą wlotową eliminuje potrzebę jakiejkolwiek regulacji źródła, dzięki czemu źródło CaptiveSpray naprawdę działa jako urządzenie typu "podłącz i działaj".

Inteligentne wsparcie jonizacji dzięki wzbogaconemu w domieszki źródłowi gazu

 

Opcja nanoBooster pozwala na modyfikację i wzbogacenie gazu przepływającego wokół emitera. W zależności od zastosowanej domieszki można uzyskać podczas procesu jonizacji. Zarówno usuwanie ładunku, jak i wzmocnienie ładunku peptydów i białek jest możliwe. Wzmocnienie ładunku jest korzystne w przypadku analizy dużych biomolekuł ze względu na zmniejszenie stosunku masy do ładunku (m/z). Ponadto, wyższe stopnie naładowania zwiększają wydajność dysocjacji przeniesienia elektronu (ETD) MS/MS.

Captive Spray Op

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.