DirectProbe (DIP) add-on for the Bruker APCI II and APPI II Ion Sources

Dodatek DirectProbe (DIP) dla źródeł jonów Bruker APCI II i APPI II umożliwia bezpośrednią analizę próbek płynnych i stałych bez żmudnego przygotowywania próbek. W rutynowych analizach syntezy organicznej upraszcza identyfikację i charakterystykę produktów reakcji chemicznych bez uszczerbku na czułości.

  • Wyjątkowo wrażliwy nawet w zakresie sub-ng czystej substancji!
  • Minimalny czas przygotowania próbki
  • Bezpośrednia analiza próbek płynnych i stałych
  • Krótki czas analizy
  • Ułatwiony przebieg pracy dzięki jednorazowym szklanym probówką
Direct Probe TD

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.