ionBooster

Czułość systemu jest niezwykle ważna w większości zadań analitycznych MS. W porównaniu ze standardowym elektrorozpylaniem, ionBooster oferuje 5-100-krotny wzrost czułości dla wielu istotnych związków w dziedzinie analizy środowiska, testowania żywności i monitorowania leków terapeutycznych. JonBooster zwiększa czułość i podnosi próg wykrywalności poprzez zwiększenie wydajności jonizacji w szerokim zakresie zastosowań.

ionBooster może być używany z najnowszymi systemami Bruker amaZon speed, maXis, maXis impact lub solariX MS, jego instalacja jest szybka i łatwa. Dla szerokiej gamy związków, ionBooster osiąga czułości, które rywalizują z tymi, wiodącymi w branży QQQ, jednocześnie dostarczając znane korzyści MSn lub w pomiarach dokładnej wartości mas z TIP™ (True Isotopic Pattern). JonBooster ma proste parametry pracy i wymagania dotyczące zużycia azotu, które są podobne do konwencjonalnych źródeł.

ion Booster Overview

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.