ionBooster

ionBooster

Nasze źródło jonów, zwiększa czułość i obniża granice wykrywalności, zapewniając bardziej wydajną jonizację w szerokim zakresie zastosowań. Wewnątrz ionBooster, elektrorozpylanie utrzymuje się w kontrolowanej temperaturze parowania, aby umożliwić zwiększoną desolwatację jonów analitu, nawet przy wysokich szybkościach przepływu eluentu w rozdziałach UHPLC z ostrymi pikami chromatograficznymi.

Dokładna reakcja związku z ionBooster zależy od jego rodzaju, specyficznych właściwości chemicznych i właściwości termicznych.

 

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.