Tissuetyper Webbanner

rapifleX MALDI Tissuetyper

Szybkość | Solidność | Rozdzielczość

Instrument rapifleX ponownie definiuje kluczowe cechy decydujące o wydajności dla obrazowania MALDI:

 • Do 40 rzeczywistych pikseli/sekundę dla szybszej i lepszej akwizycji obrazu
 • Laser 3D smartbeam™ zapewnia lepszą powtarzalność pikseli
 • Nowa konstrukcja źródła jonów dla zwiększenia wydajności
rapifleX MALDI Tissuetyper closeup
Smartbeam laser movement

rapifleX MALDI Tissuetyper - Zaprojektowany do obrazowania MALDI

 • System czasu przelotowego MALDI
 • Nowe źródło jonów zapewnia niezawodną pracę z dnia na dzień
 • Nowy laser 3D Smartbeam™
 • Szybkie pozyskiwanie do 50 rzeczywistych pikseli kwadratowych/sekundę
 • Częstotliwość lasera 10 kHz

 

 

Proteins in gastric cancer
Proteins in gastric cancer, pixel size 30 μm, 99000 pixels, 500 laser shots per pixel, measurement time 82 minutes.

Źródło lasera i jonów Zaprojektowane dla MALDI Tissue typing - laser 3D smartbeam

Podczas akwizycji obrazu podstawa próbki przesuwa się w sposób ciągły, aby uzyskać wysoką wartości pozyskiwania pikseli. Nowo opracowany laser 3D smartbeam™ działa z częstotliwością do 10 kHz.

 

Nowy laser 3D Smartbeam™ ma średnicę lasera 5um. Jak pokazano poniżej, laser może poruszać się niezależnie od podstawy próbki, aby skanować cały obszar danego piksela. Dzięki temu uzyskuje się prawdziwie kwadratowe piksele, które wykorzystują całą dostępną powierzchnię próbki, aby uzyskać maksymalną czułość i powtarzalność piksel-piksel.

Ablated matrix showing square pixels
Ablated matrix showing square pixels.

Zintegrowane rozwiązania programowe

 • flexImaging dedykowane oprogramowanie do histologii molekularnej steruje akwizycją danych, wizualizacją danych, adnotacjami i integracją wirtualnych szkiełek mikroskopowych.
 • SCiLS Lab to dedykowane oprogramowanie do analizy statystycznej. Od pojedynczych zestawów danych obrazowych do pełnych badań biomarkerów klinicznych, oferuje jednokierunkowe i wielowymiarowe metody wydobywania danych i wyszukiwania istotnych informacji.
Overlay of MALDI Tissuetyper image with microscopic image acquired from the same tissue section provides a clear link to histology
Overlay of MALDI Tissuetyper image with microscopic image acquired from the same tissue section provides a clear link to histology.

Nowatorska konstrukcja źródła jonów zapewnia niezawodną, codzienną pracę

 • Wydłuża czas przestoju między czyszczeniem o rząd wielkości.
 • Łatwy dostęp do samonastawnych soczewek jonowych, gdy czyszczenie jest w rzeczywistości potrzebne. Cały zestaw soczewek można przepłukać etanolem.
RapifleX 17 tissuetyper final
Workflow Ion Source

SCiLS Lab

Oprogramowanie do analizy statystycznej do wydobywania istotnych danych z MALDI Tissuetyper. Umożliwia zarówno analizę poszczególnych zestawów danych, jak i kompleksową analizę badań klinicznych i przedklinicznych.

 

 • Interfejs użytkownika zaprojektowany do obsługi wielu zestawów danych
 • Analiza jednoczynnikowa: średnie intensywności, odchylenia standardowe, odkrywanie eliminujących markerów m/z- (analiza ROC), testy hipotez i znajdywanie korelujących wartości m/z
 • Bezinwazyjna analiza wielowymiarowa: przestrzenna segmentacja dużych zbiorów danych, analiza komponentów w celu wyodrębnienia najważniejszych trendów
 • Nadzorowane typowanie tkanek: Obliczanie klasyfikatorów na podstawie danych przykładowych i klasyfikacji nowych obserwacji/próbek
Analysis of a clinical dataset in SCiLS Lab
Analysis of a clinical dataset with 21 independent patient samples in SCiLS Lab.

Wiodące oprogramowanie analizy tkanek MALDI

flexImaging

pozwala konfigurować i analizować poszczególne zestawy danych.

 

 • Oparty o przyjazny dla użytkownika kreator do konfiguracji nowych eksperymentów
 • Prawdziwa 64-bitowa aplikacja umożliwia wydajną obsługę megapikselowych zestawów danych
 • Bezpośredni dostęp do pojedynczych widm masowych
 • Akwizycja zbiorcza
 • Wspólnie rejestruj i nakładaj wirtualne mikroskopijne slajdy w pełnej rozdzielczości, aby uzyskać szczegółową adnotację histologiczną
MALDI Imaging data overlaid with virtual microscopic slide in flexImaging
MALDI Imaging data overlaid with virtual microscopic slide in flexImaging.

SCiLS Lab 3D

Dzięki niespotykanej prędkości rapifleX badania 3D MALDI Tissuetyper są w zasięgu ręki. Opcja SCiLS Lab 3D umożliwia rekonstrukcję, wizualizację i analizę statystyczną zbiorów danych 3D.

3D volume reconstruction and spatial segmentation of a kidney sample in SCiLS Lab
3D volume reconstruction and spatial segmentation of a kidney sample in SCiLS Lab.

Tissue typing - A Clinical Discovery Workflow

rapifleX MALDI Tissuetyper workflow

“The ideal imaging MS system needs high data acquisition speeds, high spatial resolution capabilities, and high mass resolving power. With this new system, Bruker re-imagined the MALDI source and laser optics to deliver very impressive performance and information throughput. This is a revolutionary instrument which has the potential to significantly improve sample throughput and offer useful information in real time in clinical research.”

Dr. Pierre Chaurand, Associate Professor, Université de Montréal, Canada

 

“Translational clinically oriented research with imaging mass spectrometry is critically dependent on speed and robust operation. Current instrumentation is limiting its full adaptation. The rapifleX MALDI Tissuetyper allows us to finally overcome that limitation. It enables us to engage in high throughput clinical studies and establishes mass spectrometry imaging as a powerful and reliable information source for personalized medicine research.“

Dr. Ron M.A. Heeren, Director M4I, Maastricht University, The Netherlands

 

“The analysis of tumor heterogeneity is one of the most important biomedical research challenges in oncology and personalized medicine. MALDI imaging is perfectly suited to get an unbiased molecular view on tumor heterogeneity. The speed and performance of the rapifleX MALDI Tissuetyper gives us for the first time the possibility to analyze even large tumor specimen over huge patient cohorts with sufficient spatial resolution to get a comprehensive understanding of tumor heterogeneity. “

Dr. Axel Walch, Institute of Pathology, Helmholtz-Centre Munich, Germany

Serwis & Wsparcie

Usługi Bruker Daltonics są wykonywane przez wyszkolonych i certyfikowanych inżynierów. Spełnia Spełnione są wymagania DIN EN ISO 9001: 2000

 

Dostępne usługi obejmują:

 • Telefoniczne wsparcie zapewnia szybszy dostęp do naszego zespołu technicznego, do zlecenia serwisowego, działań następczych i ogólnych informacji
 • Planowana konserwacja zgodnie z wymaganiami
 • Wsparcie telefoniczne od wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się rozwiązywaniem problemów, w celu odizolowania i rozwiązania problemów związanych z oprogramowaniem jak i sprzętem
 • Zdalna obsługa narzędzi internetowych do diagnozy serwisowej i obsługi aplikacji
 • Serwis naprawczy i konserwacji na miejscu u Klienta
 • Dostępność części zamiennych w ciągu 24 godzin lub w ciągu kilku dni roboczych na całym świecie
 • Usługi zgodności w zakresie kwalifikacji instalacji, weryfikacji kwalifikacji operacyjnych / wydajności
 • Planowanie laboratorium i delokalizacja
 • Doradztwo w celu poprawy wydajności laboratoriów (materiały zużywalne, opracowanie metod i obsługa kompleksowych rozwiązań

Bruker rapifleX MALDI Tissuetyper - Product Animation

Bruker rapifleX MALDI Tissuetyper pre-introduction day in Bremen

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.