flexImaging

flexImaging

Kompleksowe i wydajne obrazowanie MALDI

MALDI Imaging zyskuje dużą uwagę w kontekście ilościowej proteomiki i wykrywania biomarkerów w Proteomice klinicznej. Bruker Daltonics przyczynia się do tej innowacji dzięki nowemu oprogramowaniu flexImaging™. Oprogramowanie zapewnia łatwe w użyciu narzędzie do dwuwymiarowego obrazowania peptydów i białek w komórkach lub ekstraktach tkankowych.

Odnajdywanie Biomarkerów

flexImaging zapewnia kompleksową wizualizację przestrzennego rozkładu kandydatów na biomarkery w tkance - co znacznie zwiększa możliwości analizy biomarkerów.

Kompletne rozwiązanie do obrazowania molekularnego MALDI obejmuje w pełni zautomatyzowaną stację  ImagePrep station, spektrometrię mas MALDI-TOF , analizę danych za pomocą oprogramowania flexImaging i ocenę statystyczną za pomocą SCiLS lab.

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures.