VerTera Vertex80v

Rozszerzenie verTera THz

Unikalny moduł verTera rozszerza model VERTEX 80v do jedynego połączonego spektrometru FTIR/cw THz

VerTera Vertex80v space

Poza niezrównaną wydajnością i elastycznością spektrometru VERTEX 80v, rozszerzenie verTera zapewnia dostęp do jednocyfrowych wartości oraz najwyższej rozdzielczości bez konieczności użycia komponentów chłodzonych kriogenicznie. Moduł verTera oferuje wiele możliwości:

  • Zintegrowana technologia cw THz
  • Zakres spektralny do 3 cm-1 (< 90 GHz)
  • Unikalna rozdzielczość spektralna < 0.0007 cm-1 (< 20 MHz)
  • Ta sama komora pomiarowa i akcesoria do FTIR oraz THz
  • Najwyższa wydajność THz dzięki próżni i unikalnemu algorytmowi THz
  • FTIR i THz kontrolowany poprzez oprogramowanie OPUS

Technologia cw THz:

Moduł verTera wykorzystuje precyzyjne fotomiksery oparte na półprzewodnikach, konwertujące promieniowanie lasera bliskiej podczerwieni do promieniowania THz. Źródło oraz detektor są zintegrowane w wiązce spektrometru VERTEX 80v, a laser NIR klasy 1 jest połączony światłowodem.

Najwyższa wydajność THz dzięki próżni:

Praca w próżni eliminuje niepożądane zakłócenia atmosferyczne i zapewnia najwyższą stabilność warunków, zapewniając wysoką wydajność THz.

Najwyższa rozdzielczość dzięki unikalnemu przetwarzaniu danych THz:

Standardowe podejście do ekstrakcji tylko ekstremów sygnału oscylującego fotoprądu mocno pogarsza rozdzielczość spektralną. Tylko verTera wykorzystuje unikalny algorytm uzyskujący znacznie wyższą efektywną rozdzielczość spektralną < 0.0007 cm-1 (< 20 MHz) podobną do zastosowanego kroku THz.

Wersje verTera:

Rozszerzenie verTera jest dostępne w trzech wersjach oferujących dostęp do różnych zakresów spektralnych osiągających unikalną rozdzielczość lepszą niż 0.0007 cm-1 (20 MHz). Przegląd dostępnych wersji znajduje się w tabeli poniżej. Zakres spektralny powyżej podanego górnego limitu może zostać pokryty w trybie FTIR spektrometru VERTEX 80v przy użyciu komponentów pracujących w temperaturze pokojowej.

Spektroskopia THz bez komponentów kriogenicznych

Bolometry to sprawdzone, wysokoczułe detektory pracujące w zakresie do 5 cm-1, jednak wymagające kosztownego ciekłego helu, specjalistycznej wiedzy oraz nie dostępne dla niektórych regionów. Alternatywne bolometry chłodzone pulsacyjnie są kosztowne, mogą wytwarzać wibracje oraz wymagać kilku godzin chłodzenia. Rozszerzenie verTera jest gotowe do pomiarów odrazu po włączeniu, nie tworzy kosztów operacyjnych i pozwala na uzyskanie lepszą granicę spektralną i rozdzielczość.

Jeden spektrometr dla podczerwieni, THz i innych

Spektrometr VERTEX 80v w połączeniu z modułem verTera w najszerszej konfiguracji pozwala na pokrycie zakresu spektralnego od 3 cm-1 do 50,000 cm-1 od THz do UV. Moduł verTera może być stosowany z kilkoma kompatybilnymi akcesoriami tj. przystawka transmisyjna, cele gazowe, przystawki odbiciowe i ATR na zakres THz, pozwalając na pomiary w ultra szerokim zakresie spektralnym.

VERTEX80v sample compartment
Convenient FTIR and cw THz measurements in the same vacuum sample compartment under identical conditions.

Rozszerzony zakres spektralny i zwiększona rozdzielczość THz modułu verTera pozwala uzyskać cenne informacje dla wielu zastosowań np. polimorfizm, badania polimerów, wysokorozdzielcza spektroskopia gazowa, struktura krystaliczna (fizyka ciała stałego i półprzewodników), farmacja oraz badania leków.

THztransm siliconwafer
THz Transmittance of an ultrapure Silicon wafer, proving the spectral range of verTera-B down to 3 cm-1. The observed interference fringes are due to multiple internal reflections inside the wafer and in good accordance with the sample thickness.
Gas spectroscopy verTera
For gas spectroscopy at low pressure verTera can reveal pure rotational transitions with a unique achievable spectral resolution < 0.0007 cm-1 (< 20 MHz).