Oprogramowanie do spektroskopii wibracyjnej OPUS

OPUS: Najnowsza wersja

OPUS Stacja robocza

NAJNOWSZA WERSJA

OPUS Stacja robocza

OPUS 8.7 to najnowsza wersja OPUS, wiodącego oprogramowania do pomiarów, przetwarzania i ewaluacji widm IR, NIR oraz Ramana, kompatybilna z Windows 10. OPUS to prawdziwe oprogramowanie 64-bitowe, zapewniające najwyższą wydajność w natywnych operacjach 64-bitowych. Oprócz wielu ulepszeń, OPUS 8.7 zawiera nowe funkcje dla mikroskopii i stanowi kolejny, ważny krok w nowym programie walidacyjnym OPUS OVP-X, który teraz obsługuje również platformę INVENIO.

Nowe funkcje OPUS 8.7:

 • OVP-X dla INVENIO: Nowa generacja OPUS programu walidacyjnego OVP-X, pozwalającego, na wygodną, kompleksową i niezawodną kwalifikację urządzeń.

 • Nowe zaawansowane funkcje R&D:
  - Automatyczne pomiary multispektralne jako natywna funkcja OPUS z intuicyjnym interfejsem użytkownika, w tym automatyczne łączenie widm i wiele innych opcji.
 • Nowa funkcja pomiarowa VCD i PM-IRRAS z bezpośrednim wsparciem sterowanego z poziomu oprogramowania PEM (modulator fotoelastyczny).
 • Łączność z Pythonem: Oprócz dotychczasowego dostępu przez interfejs OPUS http, skrypty Pythona do przetwarzania i oceny danych można teraz uruchamiać i edytować w OPUS, w tym m.in. integracja elementów GUI i przechowywanie wyników ewaluacji w pliku danych OPUS.

 

 • Nowe funkcje dla mikroskopii IR- i Raman (obrazowanie i mapowanie):
  - Adaptacyjne grupowanie K-średnich
   dla generowania wydajnych obrazów chemicznych: autonomiczne określanie wariacji widmowej i przypisywanie punktów danych do zdefiniowanych klas, z wynikiem wyświetlanym jako obraz chemiczny.

 

-  Nowatorska metoda analizy cząstek: Analiza cząstek w obrazach chemicznych, dostarczanie charakterystyk cząstek (liczba, wymiary) i statysyk ogólnych.

- Funkcja Cluster ID do identyfikacji klas: Określanie tożsamości chemicznej sklasyfikowanych składników próbki, takich jak cząstki, warstwy w laminatach, składniki tabletek farmaceutycznych i innych materiałów niejednorodnych.

OPUS-TOUCH

NAJNOWSZA WERSJA

OPUS-TOUCH

Wersja 4 jest najnowszym wydaniem OPUS-TOUCH, pierwszego prawidziwie dotykowego oprogramowania do spektroskopii w podczerwieni. TOUCH zapewnia najwyższą dostępność dla początkujących użytkowników FT-IR i pełną kontrolę nad instrumentami dla ekspertów, w tym monitorowanie statusu urządzenia i systemu.

Nowe funkcje TOUCH 4:

 • Pełna zgodność z FDA Data Integrity: dla środowisk walidowanych zgodnie z wymaganiami cGMP.
 • Ekran główy i edytor paska narzędzi: Dostosuj swój ekran TOUCH aby uzyskać szybki dostęp do obszarów roboczych i funkcji oraz dostosuj funkcjonalność do swoich potrzeb.
OPUS Homescreen Editor

 

 • Wysyłanie E-Mail poprzez TOUCH: Kolejna opcja łączności umożliwia udostępnianie danych i wyników
 • Automatyczne generowanie raportów PDF: Udokumentuj swoje wyniki analiz bez żadnego wysiłku.
 • Edytor metody Rapid Scan TRS: Ustaw eksperyment Rapid Scan poprzez TOUCH.
 • Nowe obszary robocze: automatyczne i sterowane pomiary w różnych zakresach spektralnych, ze specjalistycznymi akcesoriami do pomiarów w reflektancji i transmisji, takimi jak A513, A519 i A510 lub do określania emisyjności.

BRAVO

NAJNOWSZA WERSJA

BRAVO

Wersja 2.1.12 jest najnowszym wydaniem oprogramowania GUI dla BRAVO, wspieranego przez OPUS 8.7.31. Kieruj się prostym przebiegiem pomiaru, w tym z różnymi narzędziami analitycznymi i opcjami raportów, poprostu dotykając ikon na dużym ekranie dotykowym. BRAVO jest przeznaczony do pracy w środowiskach walidowanych przemysłu farmaceutycznego i oferuje wszystkie wymagane funkcje, aby spełnić wymagania regulacyje odrazu po wyjęciu z opakowania. 

Nowe funkcje podręcznego analizatora Raman BRAVO:

 • Aktualizacja protokołu OVP, zgodna z najnowszymi wymaganiami Farmakopeii (USP <858>, Ph. Eur. 2.2.48, JP 2.26).

 

 • Password change option on BRAVO GUI, spectral range extension to 170 cm-1 and further optimized software performance.

ONET

NAJNOWSZA WERSJA

ONET

Oprogramowanie ONET 3.1 to aplikacja serwerowa, do której dostęp uzyskuje się za pośrednictwem interfejsu internetowego opartego na przeglądarce (WebUI), umożliwiając konfigurowanie, administrowanie i kontrolę sieciową przyrządów FT-IR lub FT-IR z dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie pozyskane dane, zmierzone na lokalnych spektrometrach są przechowywanie centralnie. Niemniej jednak wszystkie dane i wymagane pliki są nadal dostępne lokalnie, co pozwala na analizę próbek w dowolnym momencie, nawet gdy sieć jest chwilowo odłączona.

Nowe funkcje ONET 3.1:

 • Nowy, najnowocześniejszy internetowy interfejs użytkownika
 • Szybsza i wydajniejsza komunikacja z klientami ONET

 

 • Proste przypisywanie wartości referencyjnych poprzez import .csv.

CMET

NAJNOWSZA WERSJA  

CMET

CMET 3.1 to najnowsza wersja oprogramowania procesowego, które stanowi połączenie między analizatorami FT-NIR firmy Bruker a rozproszonym systemem sterowania (DSC) klientów. Komendy wydawane przez DCS są przekazywane do CMET, który rozpoczyna określony pomiar i przesyła dane z powrotem do DCS w celu wizualizacji i archiwizacji oraz monitorowania i optymalizacji procesu. CMET obsługuje różne standardowe protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus, Profibus DP, 4-20 mA i OPC, zapewniając optymalną łączność.

Nowe funkcje CMET 3.1:

 • Online BIAS, kontrola receptur (uproszona obsługa procesów batch) i CMET jako serwis.
 • Obsługa sondy emisyjnej serii Q412 i dodatkowego trybu jednoźródłowego.
 • Trend Chart z nowym interfejsem, funkcjonalnością logowania i połączeniem z bazą danych.