Produkty i rozwiązania

Obrazowanie przedkliniczne

Firma Bruker oferuje zaawansowane rozwiązania obrazowania przedklinicznego dla szerokiego spektrum zastosowań, np. w onkologii, neurologii, kardiologii, w stanach zapalnych, chorobach zakaźnych, badaniach nad rakiem, neuro-obrazowaniu funkcjonalnym i anatomicznym, ortopedii, obrazowaniu serca oraz modelach udarów.

Nasza gama technik obejmuje MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego), obrazowanie molekularne metodą jądrową PET (pozytonowa tomografia emisyjna), SPECT (tomografia komputerowa emisji pojedynczych fotonów), micro-CT (mikrotomografia komputerowa), obrazowanie optyczne oraz MPI (obrazowanie cząstek magnetycznych).

Labscape

Service & Life Cycle Support for Magnetic Resonance and Preclinical Imaging

Bruker’s commitment to provide customers with unparalleled help throughout the buying cycle, from initial inquiry to evaluation, installation, and the lifetime of the instrument is now characterized by the LabScape service concept.

LabScape Maintenance Agreements, On-Site On-Demand and Enhance Your Lab are designed to offer a new approach to maintenance and service for the modern laboratory