INVENIO R
T Hz
FTIR Research VERTEX Series
FTIR Research SpectralEmissivity
FTIR Research INVENIO R FM
FTIR Research SiliconAnalysis

Badawcze spektrometry FTIR

Bruker Optics oferuje szeroki wybór laboratoryjnych spektrometrów FTIR do wszystkich zastosowań badawczych.

INVENIO z innowacyjną technologią i przemyślaną konstrukcją wyznacza standardy dla inteligentnych spektrometrów FTIR R&D nowej generacji.

Seria VERTEX skonstruowana jest na platformie optycznej oferującej praktycznie nie ograniczone możliwości rozbudowy.

Oferujący widma najwyższej rozdzielczości na świecie, spektrometr FTIR IFS 125HR jest najlepszym dostępnym systemem dla użytkowników spektrometrii FTIR.

CryoSAS to system do kontroli jakości materiałów półprzewodnikowych dla przemysłu elektronicznego i fotowoltaicznego.

SiBrickScan to unikalny system do analizy ilościowej zanieczyszczeń wzdłuż głównej osi kompletnych wlewek krzemowych.

CONFOCHECK to dedykowany system FTIR do badania białek w wodzie. Jest idealnym narzędziem do analizy stabilności białek i konformacji.

Moduł PMA 50 zapewniający maksymalną elastyczność i czułość jest optymalny do pomiarów z modulacją polaryzacji tj. PM-IRRAS i VCD.

TGA-FTIR łączy szeroko stosowaną, ilościową metodę analizy termograwimetrycznej z jakościową spektroskopią FTIR.