Rezonans magnetyczny

Rozwiązania do analizy żywności – NMR, EPR i TD-NMR

Jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) oznacza charakterystyczną wartość szczytową dla każdego związku w mieszaninie. Umożliwia on jednoczesną identyfikację i oznaczanie ilości w wartościach bezwzględnych wszystkich elementów próbki. Firma Bruker dostosowała tę technologię pod kątem używania jej w analizie żywności.

Opinie

NMR w badaniach miodu - nowy standard
Jak zweryfikować autentyczność wina i obronić się przed zarzutami fałszerstwa dzięki cyfrowemu podpisowi NMR i ETS
NMR FoodScreener autorstwa Dr Koswig SGF International