Produkty i rozwiązania

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny to unikatowe nieinwazyjne i nieniszczące narzędzie badawcze, które pomaga badać żywe komórki i tkanki, a także umożliwia szczegółową analizę cieczy molekularnych i płynów ustrojowych. Analizy metodą rezonansu magnetycznego generują informacje funkcjonalne i anatomiczne, pozwalając ustalić relacje między nimi.
Ascend 400

NMR Instruments

NMR to nieniszcząca technika analityczna generująca duży zbiór informacji. Dzięki niej można uzyskać szczegółowe informacje na temat struktury cząsteczkowej i procesów dynamicznych, a także bezpośrednio obserwować reakcje chemiczne.
ELEXSYS E780

Urządzenia EPR

Bruker's high-performance portfolio of EPR instruments offers a non-destructive analytical technique for the direct detection of paramagnetic species. Free radicals and transition metal ions can be identified and quantified in solids, liquids, gases, cells, and in vivo. Structural insights from the chemical structure to intermolecular interactions are obtained from both CW and Pulse EPR techniques.
TopSpin

Oprogramowanie do NMR

With the ever-increasing capacity of NMR systems, extensive and complex datasets are being obtained faster than ever. To optimize the outcomes of investigations, it is essential that all the data are accurately and efficiently acquired and analyzed. Sophisticated analytical NMR technologies must therefore be supported by sufficiently powerful software.
Pharma

Rozwiązania NMR i EPR w farmakologii

Ilościowy charakter i nieporównywalnie większa niż w innych metodach ilość informacji strukturalnych generowanych przez urządzenia NMR i EPR na potrzeby farmakologii, biotechnologii, opracowywania leków generycznych oraz na potrzeby laboratoriów kontraktowych (CRO).
Food

Rozwiązania do analizy żywności – NMR, EPR i TD-NMR

Firma Bruker dostosowała tę technologię pod kątem używania jej w analizie żywności. FoodScreener™ oferuje widma w podczerwieni NMR specyficzne dla poszczególnych próbek. Profil można następnie porównać z dużą bazą danych widm zawierającą znane, autentyczne próbki. To innowacyjne urządzenie stanowi cenny zasób służący do monitorowania kontroli jakości oraz prowadzenia badań pod kątem czystości i autentyczności.
Clinical Research

Kliniczne rozwiązania badawcze NMR

Przedkliniczne badania przesiewowe i diagnostyka in-vitro (IVDr) (wyłącznie do badań)
MinispecMQone

Rozwiązania TD-NMR dla przemysłu

Zastosowania TD-NMR obejmują wszystkie rodzaje gałęzi przemysłu, od żywności, takich jak analiza zawartości tłuszczu stałego (SFC) i analizy nasion oleistych, poprzez przemysł chemiczny i polimerowy, aż po przemysł medyczny i farmaceutyczny (badania nad otyłością i środki kontrastowe MRI).
Food

Rozwiązania do analizy żywności – NMR, EPR i TD-NMR

Firma Bruker dostosowała tę technologię pod kątem używania jej w analizie żywności. FoodScreener™ oferuje widma w podczerwieni NMR specyficzne dla poszczególnych próbek. Profil można następnie porównać z dużą bazą danych widm zawierającą znane, autentyczne próbki. To innowacyjne urządzenie stanowi cenny zasób służący do monitorowania kontroli jakości oraz prowadzenia badań pod kątem czystości i autentyczności.

Please add a Collection ID

Metoda rezonansu magnetycznego, która wykorzystuje zmiany poziomów energii po wystawieniu na działanie silnego pola magnetycznego, stanowi podstawę niezwykle skutecznych narzędzi badawczych. Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) obejmuje szereg pokrewnych technik, takich jak jądrowy rezonans magnetyczny  (NMR) czy elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), stosowanych w wielu środowiskach badawczych, klinicznych i przemysłowych.

Nieinwazyjny i nieniszczący charakter tej technologii umożliwia badanie żywych komórek i tkanek, a także szczegółową analizę cieczy molekularnych i płynów ustrojowych. Połączenie analiz metodą rezonansu magnetycznego umożliwia generowanie informacji funkcjonalnych i anatomicznych, pozwalając ustalić relacje między nimi.

Analiza MRS próbek moczu i krwi osób zdrowych i chorych umożliwiła identyfikację biomarkerów pozwalających ocenić ryzyko wystąpienia szeregu schorzeń, a także przewidzieć reakcje na określoną chemioterapię. 

Firma Bruker jest rynkowym liderem w zakresie przyrządów do spektroskopii rezonansu magnetycznego, w tym NMR,  NMR w domenie czasu, EPR oraz przedklinicznego obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI). 

Ponadto firma Bruker jest wiodącym producentem magnesów nadprzewodnikowych oraz magnesów ultrasilnego pola do rozwiązań NMR i MRI.