Produkty i rozwiązania

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny to unikatowe nieinwazyjne i nieniszczące narzędzie badawcze, które pomaga badać żywe komórki i tkanki, a także umożliwia szczegółową analizę cieczy molekularnych i płynów ustrojowych. Analizy metodą rezonansu magnetycznego generują informacje funkcjonalne i anatomiczne, pozwalając ustalić relacje między nimi.

Please add a Collection ID

Metoda rezonansu magnetycznego, która wykorzystuje zmiany poziomów energii po wystawieniu na działanie silnego pola magnetycznego, stanowi podstawę niezwykle skutecznych narzędzi badawczych. Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS) obejmuje szereg pokrewnych technik, takich jak jądrowy rezonans magnetyczny  (NMR) czy elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), stosowanych w wielu środowiskach badawczych, klinicznych i przemysłowych.

Nieinwazyjny i nieniszczący charakter tej technologii umożliwia badanie żywych komórek i tkanek, a także szczegółową analizę cieczy molekularnych i płynów ustrojowych. Połączenie analiz metodą rezonansu magnetycznego umożliwia generowanie informacji funkcjonalnych i anatomicznych, pozwalając ustalić relacje między nimi.

Analiza MRS próbek moczu i krwi osób zdrowych i chorych umożliwiła identyfikację biomarkerów pozwalających ocenić ryzyko wystąpienia szeregu schorzeń, a także przewidzieć reakcje na określoną chemioterapię. 

Firma Bruker jest rynkowym liderem w zakresie przyrządów do spektroskopii rezonansu magnetycznego, w tym NMR,  NMR w domenie czasu, EPR oraz przedklinicznego obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI). 

Ponadto firma Bruker jest wiodącym producentem magnesów nadprzewodnikowych oraz magnesów ultrasilnego pola do rozwiązań NMR i MRI.