Systemy łączone

Rozwiązania NMR firmy Bruker z łączonymi technikami i systemami dla laboratoriów analitycznych wykorzystujących ekstrakcję do fazy stałej

Łączone techniki analityczne łączące spektrometrię masową i chromatografię są dobrze znanymi narzędziami laboratoryjnymi. Kombinowane techniki chromatografii NMR trafiły również do laboratoriów analitycznych.

Dalsze postępy łączą wszystkie trzy techniki w system LC-SPE/NMR-MS. Zastosowanie ekstrakcji w fazie stałej zapewnia skuteczny interfejs między chromatografią a NMR wymagający specjalnych typów sond przepływu.