Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR

OPUS

OPUS jest wiodącym oprogramowaniem w dziedzinie spektroskopii do pomiarów, przetwarzania i oceny widm IR, NIR i Ramana.
Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR

OPUS

Oprogramowanie do spektroskopii FT-IR

OPUS

Bazujący na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu i napędzany innowacyjnym duchem lidera technologicznego pakiet oprogramowania OPUS łączy niezrównany zakres funkcji z wyjątkową łatwością obsługi i skalowalnością. . Dzięki OPUS-TOUCH Bruker oferuje pierwsze prawdziwie oprogramowanie do użytkowania na ekranie dotykowym dla spektroskopii w podczerwieni. Pakiet ten zapewnia najwyższą intuicyjność dla początkujących użytkowników FT-IR i pełną kontrolę nad instrumentami dla ekspertów.

Z drugiej strony zaawansowanym użytkownikom i ekspertom OPUS oferuje maksymalną elastyczność, m.in. konfigurowalne obszary robocze pozwalające dostosować wygląd OPUS do indywidualnych potrzeb użytkownika.

OPUS to walidowane oprogramowanie, które jest przygotowane do pracy w pełni zgodnej z przepisami cGMP/GLP/GAMP.

Pakiet podstawowy OPUS zawiera szeroki zakres funkcji dla różnych typów pomiarów, przetwarzania i ewaluacji danych. Dodatkowo dostępne są dedykowane pakiety oprogramowania takie jak zaawansowane wyszukiwanie w bibliotece, identyfikacja oraz analiza ilościowa z wykorzystyaniem analizy wielowymiarowych. Opcjonalnie dostępna jest funkcja bazy danych do przechowywania wyników oceny, plików widm i parametrów pomiarowych.

Aktualne pakiety oprogramowania 3D i Wideo gwarantują najnowocześniejsze standardy pracy dla zastosowań mikroskopowych i obrazowania, w tym wygodne funkcje analizy i wizualizacji, np. istotne dla spektroskopii czasowo-rozdzielczej. W przypadku zasotosowań procesowych in-line, pakiet oprogramowania CMET został w szczególności zoptymalizowany pod kątem wysokiej stabilności i dostępności w wymagających środowiskach produkcyjnych. Ponadto firma Bruker oferuje również dedykowany pakiet oprogramowania do monitorowania reakcji chemicznych wczasie trwania reakcji.