Rozwiązania dla półprzewodników

Urządzenia procesowe i rozwiązania metrologiczne dla obecnych i przyszłych procesów produkcji półprzewodników.

Advanced Solutions for Semiconductor

Bruker's suite of technologies for semiconductor manufacturing address critical metrology and process needs across the broadest range of applications from R&D to process improvement. 75% of the world's top 25 semiconductor manufacturers rely on Bruker metrology tools for front-end and back-end applications, including development of their next-generation products. Bruker commitment to innovation and technology leadership drives the continued release of new advancements in metrology, and has garnered numerous awards and industry recognition. 

Rozwiązania metrologiczne dla półprzewodników

Bruker Semiconductor opracowuje, produkuje, wprowadza do obrotu i oferuje wsparcie rozwiązań metrologicznych do cienkich błon, opartych na nowatorskiej, błyskawicznej, bezkontaktowej i nieniszczącej technologii rentgenowskiej. Po przejęciu przez firmę Bruker Jordan Valley Semiconductors, której nazwa jest synonimem najwyższej klasy obsługi klienta i wsparcia, 75% z 25 najważniejszych światowych producentów półprzewodników korzysta z narzędzi metrologicznych Bruker do zastosowań w procesach front-end i back-end, w tym do opracowywania cienkich błon kolejnej generacji. Zaangażowanie firmy Bruker na rzecz innowacyjności i jej wiodąca rola technologiczna jest motorem ciągłego postępu w metrologii, a sama firma zdobyła w tej dziedzinie liczne nagrody oraz zyskała sławę w branży.

Systemy firmy Bruker oferują analizę symulacji i dopasowanie w zastosowaniach takich jak np. charakterystyka materiałów do cienkich błon z półprzewodników domieszkowanych, analiza podłoża krzemowego i detekcja wad. Nasze systemy obsługują typy pomiarów takie jak HRXRD, XRR, WA-XRD i XRDI, oferując wyjątkowe możliwości badaczom, inżynierom produkcji oraz osobom opracowującym procesy. Firma Bruker posiada specjalnie opracowane rozwiązania do potrzeb metrologicznych dla producentów póprzewodników domieszkowanych, ośrodków BiR i uczelni, a także dla zakładów badawczych materiałów przemysłowych.

Support

How Can We Help?

Bruker partners with our customers to solve real-world application issues. We develop next-generation technologies and help customers select the right system and accessories. This partnership continues through training and extended service, long after the tools are sold.

Our highly trained team of support engineers, application scientists and subject-matter experts are wholly dedicated to maximizing your productivity with system service and upgrades, as well as application support and training.