Banner-optical-Spectroscopy

Podczerwień, bliska podczerwień i spektroskopia Raman

Zaawansowane badania i rozwiązania QA/QC podczerwieni, bliskiej podczerwieni i spektroskopii Raman.

Bruker oferuje spektrometry podczerwieni, bliskiej podczerwieni i Raman odpowiednie do szerokiego zakresu aplikacji:

  • Analizatory gazów FTIR do zautomatyzowanej i precyzyjnej analizy składu gazów w czasie rzeczywistym.
  • Obrazujące systemy teledetekcji do analizy gazów, cieczy i ciał stałych.
  • CryoSAS kontrola materiałów półprzewodnikowych dla fotowoltaiki i elektroniki.
  • OPUS, oprogramowanie "all-in-one" dla spektroskopii IR i Raman zawierające rozszerzenia pokrywające standardowe i wysoko wyspecjalizowane aplikacje.
  • ONET, oprogramowanie do konfiguracji, administracji i kontroli dużych sieci spektrometrów FT-NIR.